Bílý Motýl® - moderní ERP systém

 

 

Bílý Motýl® - ERP (Enterprise Resource Planning) je centrální informační systém společnosti, který:

 

 

 

ERP Bílý Motýl podporuje procesy v hlavních oblastech:

 

...a v dalších, průřezových oblastech:

a to přímo nad daty primárních procesů, nikoli pouze nadstavbovým způsobem.

 

ERP Bílý Motýl® je celopodnikovou aplikací, není však primárně koncipován pro tvorbu unifikovaných /branžových řešení. Naopak, podstatou jeho architektury je individuální modelování podnikových procesů, čímž je dosaženo vždy unikátního řešení bez nutnosti programování či "ohýbání" uživatele.

    

IS Bílý Motýl > Bílý Motýl® - ERP

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Konference Lidé v moderní době a ERP prostředí

Zveme vás na ojedinělou konferenci IS / IT v Českých Budějovicích, zaměřenou na moderní ERP systémy a jejich výběr.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY