Workflow

Rozpracování BPM do workflow jako součást implementace IS spočívá zejména:

Základním cílem definice workflow je vytvořit předpoklad pro zdařilou implementaci IS na podporu procesů s velkou přidanou hodnotou vlastního know - how organizace. Tzn., prováděné operace jsou řazeny do procesů přesně podle požadavků a potřeb firmy, nikoli podle předdefinovaných návazností od výrobce. 

Konzultační vklad implementačních pracovníků dodavatele je samozřejmostí, nicméně rozhodující jsou potřeby a představy uživatele.

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® - implementace > Workflow

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

Qvíce...

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY