Implementace informačního systému Bílý Motýl

Implementace IS Bílý Motýl® představuje proces směřující od prodeje licence k  jeho užívání. Je rozdělený do několika etap, které probíhají pod řízením realizačního týmu zástupců uživatele a poskytovatele.

Pro návrh řešení cílového stavu informační podpory pomocí IS Bílý Motýl využíváme technik Business process Modeling (BPM).

V týmu jsou zastoupeni klíčoví lidé uživatele i poskytovatele. Jejich úkolem je interakce  se všemi zúčastněnými (s pracovníky, kteří budou systém užívat, s vedením, které systém platí...), spolupráce na vytvoření implementačního projektu a dohled nad jeho naplněním, nastolení pozitivního, vstřícného a důvěryhodného prostředí.

Jako úvodní krok implementace informačního systému provádí realizační tým důkladnou analýzu, případně optimalizaci firemních procesů a požadavků zákazníka na informační podporu IS Bílý Motýl a podporu IT, které se prolínají celou společností.

Na základě vypracované analýzy firemních procesů je sestaven Strategický plán nasazení prostředků IT, jehož základním cílem je, aby IT skutečně podpořila cíle podnikatelských oblastí odpovídajícím způsobem a byl vytvořen finální časový a finanční harmonogram naplňování strategie zavádění IT do společnosti.
Pro dosažení stanoveného cílového stavu informační podpory je vypracován návrh řešení pomocí techniky BPM (Business Process Model). Detailním rozpracováním řízení  operací a procesů  v rámci work-flow lze již „připravit“ IS tak, aby podpořil konkrétní procesy probíhající (nebo žádoucí) v organizaci. Definice work-flow je předpokladem pro zdařilé vytvoření zákaznické „šablony“ implementace IS.

Za asistence odpovídajících pracovníků zadavatele probíhá instalace datového prostředí Sybase SQL Anywhere na serveru, instalace aplikačního programového vybavení IS Bílý Motýl a jeho integrace s dalšími užívanými software firmy. Součástí nastavení konfigurace a jeho zavedení je naplnění počátečních stavů, konverze dat (převedení) ze stávajícího systému, nastavení procesů a funkcí, definice kompetencí uživatelů..., čímž je IS Bílý Motýl připraven pro zkušební provoz.

V rámci zkušebního provozu probíhá zaškolení uživatelů a správce IT (IS). Od nastávajících uživatelů IS Bílý Motýl se vyžaduje základní znalost Windows a od správce nebo administrátora se předpokládá znalost všech potřebných programových prostředků pro chod aplikačního programového vybavení v jejich kompetenci. V této fázi probíhá ještě řada konzultací pro zjišťování správného pochopení a nastavení informační podpory dle požadavků zákazníka.

Dosažení stavu připravenosti obsluhy je startem ostrého provozu IS Bílý Motýl za přítomností a podpory pracovníků firmy na jednotlivých pracovištích. Dohlížejí na metodicky správné provádění činností a objasnění posledních nejasností v souvislosti s provozem aplikačního programového vybavení.

Během celé doby nasazení a užívání IS Bílý Motýl je poskytována správa a údržba systému. Rozsah podpory záručního provozu je dán platnou smlouvou. Následné požadavky zákazníka se řídí platnými technickými podmínkami pro poskytování služeb.

Uživatelům IS Bílý Motýl je poskytována po dobu užívání bezplatná servisní podpora pod pojmem „Hotline“ a servisní podpora na úrovni řešení problému za účelem udržení IS v provozu. Podpora se řídí zpracovaným systémem poskytovaných služeb.

Představuje distribuci aktuálních verzí (minimálně 1x ročně) na základě platné smlouvy. Aktuální verze vychází z garance zapracování nových legislativních změn do informačního systému, zdokonalování informační podpory a vývoje technických a technologických informačních prostředků.

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® - implementace

Motto:

Vaše know-how je vaše konkurenční výhoda. My se přizpůsobíme.

Co lze očekávat od IS Bílý Motýl?

Každá implementace procesního informačního systému  Bílý Motýl® je unikátní  - pro každého uživatele nastavujeme operace a procesy individuálně podle jeho specifických potřeb a požadavků. V tom spatřujeme výhodu informačního systému Bílý Motýl®, výhodu pro Vás a svou výhodu na trhu informačních systémů.

Seminář /školení Projektové řízení pro všední den 31. 8. 2017 Letní soustředění

Když se někdy začteme do článků na internetu nebo v novinách, máme dojem, že VŠECHNO je projekt. Projekty mají hvězdy showbusinessu, kuchaři, obchodníci, start-upers... Ne že by to nebylo možné - vydání desky nebo kuchařky, uvedení nového výrobku nebo firmy na trh, to všechno se skutečně jako projekt řídit může, ba dokonce by mělo. Nejsme si ale jistí, že tomu tak je - a že všichni aktéři jsou doopravdy znalí principů a metod projektového řízení a že je používají. Pro ty, kdo by skutečně chtěli o projektovém řízení něco dozvědět, jsme připravili seminář zaměřený na principy, výhody a možnosti využití projektového řízení, v návaznosti a napojení na ostatní firemní procesy.

Seminář /školení Procesní řízení pro všední den 21. 9. 2017 Podzimní příprava

Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu zase z jiného úhlu? Procesním řízením ve firmách zabýváme už 27 let, takže teorii podáváme s ohledem na její skutečné uplatnění ve firemní praxi.

Letní konzultace: Optimalizace klíčových business procesů

Dvoudenní konzultace ke stavu firemních procesů

Seminář /školení Procesní řízení pro všední den 20. 7. 2017 Letní soustředění

Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu zase z jiného úhlu? Procesním řízením ve firmách zabýváme už 27 let, takže teorii podáváme s ohledem na její skutečné uplatnění ve firemní praxi.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+