Bílý Motýl® v cloudu

Cloudové řešení -  snadné využívání IS Bílý Motýl® bez starostí o informační technologie (SaaS Software as a sevice).

Bez nutné investice do výpočetní techniky, pro snadný a nerušený provoz informačního systému je instalace a provoz IS Bílý Motýl® realizována na technice poskytovatele systémových služeb a je garantován datový prostor, optimální nastavení konfigurace a dostupnost pomocí Internetu. Navíc budete mít k dispozici nástroje MS Office bez nutnosti licencování.

Dokonce se nebudete muset starat ani o svá informační data. Jejich zabezpečení a archivace je na straně poskytovatele, a to na nejvyšší technické úrovni a úrovni bezpečnosti.    

Co vlastně musíte mít?

Jaké výhody Vám to přinese:

Za jakých podmínek je tato služba k dispozici:

Co musíte udělat?

IS Bílý Motýl > Bílý Motýl® v cloudu

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY