Bílý Motýl® v cloudu

Cloudové řešení -  snadné využívání IS Bílý Motýl® bez starostí o informační technologie (SaaS Software as a sevice).

Bez nutné investice do výpočetní techniky, pro snadný a nerušený provoz informačního systému je instalace a provoz IS Bílý Motýl® realizována na technice poskytovatele systémových služeb a je garantován datový prostor, optimální nastavení konfigurace a dostupnost pomocí Internetu. Navíc budete mít k dispozici nástroje MS Office bez nutnosti licencování.

Dokonce se nebudete muset starat ani o svá informační data. Jejich zabezpečení a archivace je na straně poskytovatele, a to na nejvyšší technické úrovni a úrovni bezpečnosti.    

Co vlastně musíte mít?

Jaké výhody Vám to přinese:

Za jakých podmínek je tato služba k dispozici:

Co musíte udělat?

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® v cloudu

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+