Bílý Motýl® - Business Process Management

Procesní řízení považujeme za nepřínosnější a nejpřirozenější způsob řízení firmy. Proto jsme si při návrhu a tvorbě informačního systému Bílý Motýl® vytyčili jako hlavní cíl vytvořit takový informační systém, který SKUTEČNĚ umožní firmu řídit procesně.

Informační systém a procesní řízení

U procesního informačního systému v pravém slova smyslu, jakým je například Bílý Motýl®, je procesní pohled a procesní uspořádání informací podstatou jejich architektury. To znamená, že je možné:

Procesní informační systém Bílý Motýl®

Více o našem informačním systému Bílý Motýl®, který je navržen zejména pro procesní řízení, se dozvíte zde. 

IS Bílý Motýl > Bílý Motýl® - BPM

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY