Historie společnosti BM Servis s.r.o.

Společnost BM Servis s.r.o. byla založena v Českých Budějovicích na počátku roku 1990 jako výrobní družstvo pod názvem BM. Na vizitkách jsme měli „Business and Management“ – znělo to neotřele, magicky a bylo to v jazyce, který skoro nikdo pořádně neuměl.

Od počátku bylo naším cílem vyvinout firemní informační systém s orientací na podporu pracovních míst pro malé PC – v době agendových pohrobků velkých mainframových systémů celkem revoluční myšlenka. Náš záměr byl podpořen Ministerstvem zemědělství ČSFR a Výzkumným ústavem živočišné výroby. Vznikl komplexní informační systém ZeMan® (ZEmědělský MANažer), určený pro zemědělské podniky, a variantě informační systém Podnikatel pro střední a větší firmy různého podnikatelského zaměření.

V tomto období jsme se jako vývojáři zapsali do povědomí odborné veřejnosti i vlastním CASE nástrojem GEPRA. Používání CASE nástrojů nebylo ještě obvyklé, hotové produkty pro nás byly neuvěřitelně drahé a tak jsme si vyvinuli CASE vlastní. S trochou neskromnosti přiznáváme, že se nám to dost povedlo, GEPRA vzbudila pozornost a prezentovali jsme ji úspěšně na celé řadě odborných seminářů a v mnoha odborných publikacích.

V roce 1992 jsme založili společnost s ručením omezeným BM Servis s.r.o.

Tehdy naše obchodnice začala remcat, že se všichni starají o sklady a účetnictví a ona má svou agendu jen v hlavě a na papírech. Vytvořili jsme pro ni „udělátko“, které jsme chvíli pod názvem Obchodnice Michaela i prodávali, pak pak jsme jej učesali do systému HARMONIE a propojili s Podnikatelem. Vzniklo jedno z prvních CRM (akorát se tomu tak ještě neříkalo).

Samozřejmě jsme nechtěli zůstat jen u nás na jihu, a tak jsme začali budovat vlastní obchodní zastoupení po celé republice. Měli jsme šťastnou ruku – vybírali jsme nejen profesně schopné a kvalifikované odborníky, ale zároveň lidi, kteří nám byli blízcí svým přístupem k businessu i práci a z nichž se časem stali naši kamarádi.

V letech 1995/6 jsme měli možnost podílet se jako konzultanti na velkých poradenských předimplementačních projektech rozsáhlých informačních systémů (Jihočeská energetika a.s., Expandia banka, …), což nám přineslo nejen zajímavé reference, ale hlavně obrovské zkušenosti.

Zároveň nám bylo jasné, že se musíme připravit na nové grafické prostředí Windows. Vzhledem k rozvíjejícím se nárokům našich uživatelů na objemy a bezpečnost dat jsme se rozhodli pro architekturu na bázi klient-server a databázový server Sybase SQL Anywhere.

Závažným mezníkem bylo rozhodnutí, že nepůjde o pouhé překlopení Podnikatele do grafiky, ale využijeme možností nových technologií a zase o kousek posuneme naši původní vizi informačního systému s podporou pracovních míst. Teď už jsme tato místa mohli propojit procesním způsobem na bázi Business Proces Modelingu.

Toto rozhodnutí znamenalo 2 roky poměrně intenzivního vývoje – nejprve nového vývojového nástroje na bázi nové technologie (GALAXIE) a pak vývoj zcela nového informačního systému BÍLÝ MOTÝL. Naše úsilí bylo korunováno úspěchem. Během následujích dvou let jsme úspěšně implementovali informační systém Bílý Motýl v několika desítkách firem a jsme hrdí na to, že jej s úspěchem a ke své spokojenosti používají.

V roce 2011 jsme od osudu dostali obrovskou ránu. Náš kolega, společník a kamarád, vývojový mág a inovátor, měl tragickou nehodu a ze dne na den bylo všechno jinak. Profesně jsme se s touto ztrátou časem vyrovnali, i když za cenu pozastavení jiných rozvojových aktivit. Lidsky nám pořád chybí a chybět bude navždycky.

V roce 2016 jsme se rozhodli spojit síly pro další vývoj informačních systémů se silnějším partnerem, a to s českou akciovou společností DC Concept a.s., nyní QI GROUP a.s.. Ta kapitálově vstoupila do naší firmy a stala se jejím majoritním vlastníkem. Tato skutečnost pro nás znamená zajištění větší stabilitiy pro udržování informačního systému Bílý Motýl tak, aby jej mohli jeho uživatelé nadále spokojeně používat., ale také propojení know how vývojových týmů obou společností při vývoji zcela nového informačního systému na procesní bázi.

Současně se nám díky této akvizici obohatilo portfolio o informační systém QI. Stali jsme se certifikovanými poskytovateli tohoto informačního systému včetně jeho implementace a vývoje pro individuální uživatelská řešení.

V současné době  firma  zaměstnává 11 lidí a externě spolupracuje s dalšími konzultanty. Staráme se o své uživatele, hledáme nové, makáme na vývoji, konzultujeme a pomáháme firmám s procesním řízením. Už víc než 25 let. Rádi.

2017

 • rozhodli jsme o útlumu starých informačních systémů, fungujících pod operačním systémem DOS. Posledním Mohykánům - tedy uživatelům původních informačních systémů Podnikatel, Zeman a Smeč, jsme nabídli přechod na Bílého Motýla. Ačkoli staré DOSovské aplikace zdaleka nepodporují současné možnosti, naši uživatelé je měli rádi a těžko se s nimi loučili. Udělalo nám to radost.
 • věnovali jsme se také novému produktu v našem portfoliu, informačnímu systému QI z dílny QI GROUP a.s.

2016

 • obhájili jsme v recertifikačním auditu certifikát kvality podle normy ISO 9001:2008
 • posílili jsme díky spojení s českou vývojářskou firmou DC Concept a.s. (nyní QI GROUP a.s.) a zahájili práce na společném vývojovém projektu nového informačního systému
 • stali jsme se certifikovaným partnerem pro prodej, implementaci a vývoj informačního systému / ERP systému QI

2015

 • zahájili jsme intenzívní publikační činnost zejména ve spolupráci s prestižním médiem ve světě IS/IT, a to časopisem IT Systems a portálem www.systemonline.cz

2014

 • Zahájení spolupráce s konzultanty z firmy Blsmart

 • Webová řešení za využití aplikačního serveru TomCat v jazyce JAVA.

2013

 • Integrace heterogenních systémů pomocí webových služeb.

 • v recertifikačním auditu jsme opětovně potvrdili oprávněné držení Certifikátu kvality ISO 9001:2009 pro Tvorbu a implementaci informačního systému Bílý Motýl a jeho derivátů.

2011/12

 • Implementace IS Bílý Motýl® pro řízení žádostí o vydání církevního majetku – potvrzení skutečnosti, že IS BM dokáže realizovat aplikace v době svého vzniku netušené.

 • Aplikace IS Bílý Motýl® jako systému automatické identifikace – procesy lze ovládat načítáním kódu z termínálů automatické identifikace („čtečka čárového kódu“).

 • Doplnění řady optimalizačních funkcí, například pro optimální uložení skladových položek ve skladových buňkách apod.

2010

 • Platnost certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2009 prověřena do roku 2013.

 • Vyjádřením daňového poradce ing. Ivanem Vičarem, č. osv. 0128, byla potvrzena funkcionalita programového systému Bílý Motýl® dle platného zákona o účetnictví a platný daňový režim.

2009

 • Propojení adresáře IS Bílý Motýl® s Insolvenčním rejstříkem včetně upozornění na změnu u konkrétního adresáta.

 • Evidence registračního a identifikačního čísla – EORI.

 • elektronická fakturace založená na jednotném formátu ISDOC

2008

 • Propojení adresáře IS Bílý Motýl® s informačními systémy státní správy (přes IČO nebo část názvu) – ověření, získání dalších veřejných informací

 • Propojení IS Bílý Motýl®s aplikací Google Maps.

 • Převod dokumentů IS Bílý Motýl® do PDF.

2007

 • BM Servis slaví 15 let

 • Osvědčení podnikatele č. 000479, vydané Národním bezpečnostním úřadem – doklad ekonomické stability a bezpečnostní spolehlivosti

2005/06

 • Základní kapitál společností užívajících informační systém Bílý Motýl® magickou hodnotu deseti miliard korun (10 000 000 000,00 Kč).

 • První instalace IS Bílý Motýl® na Slovensku – zohlednění slovenské legislativy.

 • Propojení dokumentů IS Bílý Motýl® se systémem řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 – implementace systému řízení kvality včetně podpory budoucích změn.

 • Implementace IS Bílý Motýl® včetně propojení české pobočky s centrálou ve Velké Británii (ovládání a výstupy v anglickém jazyce, vedení údajů ve více jazycích)

2004

 • Úspěšná certifikace řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001.

 • Vstup do EU a implementace s tím souvisejících nových informačních požadavků.

2003

 • Propojení zemědělských komponent skladu zvířat a evidence pozemků na technologii IS Bílý Motýl - ZeMan v architektuře klient server.

 • Nástroj pro definování schémat XML dokumentu – výstupy do formátu HTML nebo WINWORD, dynamická prezentace XML dokumentu ve formátu HTML na internetu prostřednictvím webového přístupu do IS Bílý Motýl®.

 • Obecný nástroj pro parametrizaci objektů.

2001/02

 • Rozšíření funkce firemního informačního systému Bílý Motýl® o vzdálený přístup přes internet - přístup vzdálených poboček, sjednocení informací z více pracovních míst do centra pomocí replikací a obecných exportů dat

 • Obecné řešení integrace a vzájemné propojení s nezávislými informačními systémy a programy jiných firem.

1999/2000

 • Uplatnění firemního informačního systému BÍLÝ MOTÝL® na trhu

1997/98

 • Vývoj vlastního CASE nástroj pro Windows GALAXIE.

 • Vývoj grafických aplikací pod WINDOWS - architekturu klient-server a databázový server Sybase SQL Anywhere.

 • Uvedení firemního informačního systému Bílý Motýl® na trh.

1995/96

 • Organizační poradenství - účast na velkých poradenských projektech předcházejících implementace rozsáhlých informačních systémů (Jihočeská energetika a.s., Expandia …).

 • Systémová integrace.

1993/94

 • Rozvoj informačních systémů ZeMan a PODNIKATEL – rozšížení o možnosti použití čárového kódu, docházkového systému, pokladního systému, interfacu pro napojení jiných informačních systémů, rozšiřování funkčnosti a uživatelských nástrojů.

 • Budování systému podpory, zřízení učebny, hot-line, servisní oddělení…

 • Založení BM Systém s.r.o. pro nabídku komplexních hardwarových služeb.

 • Zakázkový SW pro leasingovou společnost, kabelovou televizi, distribuci nápojů, bibliografii atd.

 • Vývoj CRM systému Harmonie pro řízení obchodu, vztahů ze zákazníky a vnitrofiremní komunikaci, propojení s Podnikatelem.

1992

 • Založení společnosti BM Servis s.r.o.

 • Zakázka od Ministerstva zemědelství ČSFR na vývoj software pro nově vzniklé Okresní pozemkové úřady, které se zabývaly restitucemi zemědelské půdy, který dostal název POZEMKY.

 • Budování vlastních obchodních zastoupení - celorepubliková působnost

1990/91

 • Vývoj informačního systému ZeMan® (ZEmědělský MANažer) pro řízení zemědělských podniků za podpory Ministerstva zemědělství ČSFR a VÚ živočišné výroby.

 • Vývoj informačního systému Podnikatel pro řízení středních a větších firem různého podnikatelského zaměření

 • Vývoj vlastního CASE nástroje GEPRA

 • Ocenění "Zlatý klas" na výstavě Země živitelka v roce 1991 pro informační systém ZeMan®

 • První účast na Invexu v Brně

1990

 • Založení společnosti BM, výrobní družstvo v Českých Budějovicích

O nás > Historie společnosti

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY