BM Servis s.r.o., České Budějovice

Jsme softwarová firma

Dodáváme vlastní informační systémy určené pro střední a větší firmy ( IS Bílý Motýl®) a pro zemědělské podniky (ZeMAN®). Jsme také partnerem české softwarové firmy QI Group a.s. pro prodej a implementaci informačního systému QI.

Jsme analytici a informatici 

Ptáme se, co vás trápí. Pomáháme identifikovat potřebu. Hledáme řešení pomocí informačního systému a pak jej implementujeme tak, aby vám byl k užitku. Více o našich konzultantech naleznete na stránkách o procesním řízení.

Jsme odborníci na procesní řízení

Konzultujeme, zavádíme a školíme problematiku procesního řízení.

Máme zkušenosti

Naše informační systémy podporují podnikání ve firmách různých oborů i v neziskových organizacích. Nechceme se však pochlubit znalostí různých oborů a napasovat vás do unifikovaných oborových řešení. Naopak - za svou devizu považujeme to, že umíme rozpoznat vaše konkrétní specifika a informačním systémem je podpořit.

O nás

Firemní informační systémy

pro komplexní, oborově nezávislé, procesní řízení středně velkých firem výrobních, obchodních, projektových či poskytujících služby, případně společností s netypickým druhem činnosti.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+