BM Servis s.r.o., České Budějovice

Jsme softwarová firma

Dodáváme vlastní informační systémy určené pro střední a větší firmy ( IS Bílý Motýl®) a pro zemědělské podniky (ZeMAN®). Jsme také partnerem české softwarové firmy QI Group a.s. pro prodej a implementaci informačního systému QI.

Jsme analytici a informatici 

Ptáme se, co vás trápí. Pomáháme identifikovat potřebu. Hledáme řešení pomocí informačního systému a pak jej implementujeme tak, aby vám byl k užitku. Více o našich konzultantech naleznete na stránkách o procesním řízení.

Jsme odborníci na procesní řízení

Konzultujeme, zavádíme a školíme problematiku procesního řízení.

Máme zkušenosti

Naše informační systémy podporují podnikání ve firmách různých oborů i v neziskových organizacích. Nechceme se však pochlubit znalostí různých oborů a napasovat vás do unifikovaných oborových řešení. Naopak - za svou devizu považujeme to, že umíme rozpoznat vaše konkrétní specifika a informačním systémem je podpořit.

O nás

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY