Optimalizace skladů v obchodních a výrobních firmách

25.7.2016

Skladování je ve své podstatě veskrze neefektivní záležitost – uskladněné zásoby, polotovary, hotové výrobky či obchodní zboží nejen že neprodukují žádnou hodnotu, ale naopak navyšují firmě náklady a vážou zbytečně peníze. Jakkoli se moderní metody řízení snaží omezit skladování na minimum, zůstávají sklady dosti významnou součástí podnikové logistiky a jsou provozovány v naprosté většině výrobních a obchodních firem. Skladování se lze zbavit tím, že je posuneme k někomu zkušenějšímu (outsourcing). Pokud to z nějakého důvodu udělat nechceme, můžeme je alespoň optimalizovat tak, aby nás stálo co nejméně prostředků a nehatilo nám svou neohrabaností pracně uzavřené obchody.

 

Optimalizaci skladu můžeme zjednodušeně postavit na třech zásadách:

My se v tomto článku nebudeme zabývat fyzickou optimalizací, tedy optimálním rozmístěním buněk a regálů či kvalitou manipulační techniky. Protože jsme informatici, můžeme se fundovaně vyjádřit k optimalizaci řízení skladového provozu za podpory informačního systému. Ten by měl uživateli sloužit především k řešení následujících informačních potřeb. Které to jsou?

1. Dokonalá evidence

Abychom mohli o optimalizaci skladů hovořit v pravém slova smyslu, je zcela nezbytné mít vyřešeny základní premisy řízení skladu, zejména:

2. Odhalení a doporučení optimalizačních možností

V žádné společnosti nelze aplikovat všechny způsoby optimalizace, tak si uveďme alespoň několik příkladů:

Některé optimalizační činnosti se realizují ve skladech ve volném čase, jiné on-line v průběhu primárních logistických aktivit.

3. Integrace s ostatními agendami v podniku

Řeč je zejména o nákupním, prodejním (včetně e-shopu), fakturačním, účetním a výrobním modulu, případně o systému pro řízení expedice a dopravy. Je-li systém pro řízení skladů součástí ERP, pak by měla být spolupráce jednotlivých modulů alespoň v základní míře zajištěna.

Zajímavé je nahlédnout na skladové operace optikou procesního řízení jako na součást firemního procesu, jehož vstupem je poptávka zákazníka a výstupem uskutečněný obchod. V tomto pojetí nese i skladový personál spoluodpovědnost za úspěch celého zákaznického procesu, a tedy veškerou svou činnost optimalizuje tak, aby rychle a účinně umožnil uspokojit zákazníkovu potřebu. To se velmi liší od tradičního funkčního pojetí skladu jako samostatné jednotky, fungující na svém vlastním skladovém písečku. Přístup typu „nám je jedno, že si to někdo objednal, my to ještě nemáme naskladněné/zaúčtované/sundané, takže to nemůžeme vydat dřív než pozítří” je eliminován v samotné podstatě procesního řízení.

Příklady integrace, které snižují náklady na řízení, eliminují nedorozumění a/nebo minimalizují administrativu:

4. Skladové operace a činnosti nad rámec běžného provozu

To je takový bonbónek navíc. V řadě firem je žádoucí ve skladu řešit specifické potřeby, které jinde neřeší nebo je řeší každý jinak. Velkou výhodou je, když vám informační systém umožní odlišné nakládání se skladovými položkami dle vámi zvolených a nastavených parametrů, které můžete v průběhu času měnit. Například:

K tomu, aby informační systém mohl uspokojivě naplnit výše uvedené informační potřeby uživatele, musí v datových strukturách postihnout parametry tohoto typu:

Specifické informační potřeby a individuální požadavky má každá firma. Dost často na ně rezignuje nebo je realizuje bez podpory informačního systému, což je škoda. Právě individuální know-how pro řešení specifických situací může přispět k dosažení konkurenční výhody před konkurenty, posílení vztahů se zákazníkem či dodavatelem nebo k významné úspoře nákladů. Informační systém by měl tuto individualitu i její vývoj v čase plně podpořit.

Protože víme, jak by měl takový informační systém vypadat, tak jsme ho naprogramovali. Můžete si o něm více přečíst zde nebo se na nás rovnou obraťte.

Umíme ale i poradit s obecným nastavením a optimalizací  firemních procesů bez ohledu na to, jaký informační systém momentálně používáte nebo jaký používat budete. V klidu se s námi spojte a uvidíme, co pro Vás můžeme udělat.

 

Ozvěte se nám, zkusíme Vám pomoci.

 

Další články:

Kontrolní hlášení DPH očima informatika

Kontrolní hlášení DPH

Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni.

Výrobní workflow, aneb procesní pohádka

Exekuce ze mzdy

Klíčové vlastnosti informačního systému z hlediska malé firmy

Všichni do cloudu? A proč?

Blog > Optimalizace skladů v obchodních a výrobních firmách

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY