Stáváme se odborníky na informační systém QI

Nová aktivita v našem portfoliu - prodej a implementace informačního systému QI z dílny společnosti DC Concept přináší taky nové povinnosti. A tak se školíme, studujeme, připravujeme se a učíme, testujeme, zkoumáme, zkoušíme...

Odměnou jsou množící se certifikace, dokladující, že na svém rozvoji pracujeme svědomitě. A hlavně - že můžeme implementovat informační systém QI u nových uživatelů, protože to umíme!

 

Blog > Stáváme se odborníky na QI

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY