Stáváme se odborníky na informační systém QI

Nová aktivita v našem portfoliu - prodej a implementace informačního systému QI z dílny společnosti DC Concept přináší taky nové povinnosti. A tak se školíme, studujeme, připravujeme se a učíme, testujeme, zkoumáme, zkoušíme...

Odměnou jsou množící se certifikace, dokladující, že na svém rozvoji pracujeme svědomitě. A hlavně - že můžeme implementovat informační systém QI u nových uživatelů, protože to umíme!

 

Blog > Stáváme se odborníky na QI

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Konference Lidé v moderní době a ERP prostředí

Zveme vás na ojedinělou konferenci IS / IT v Českých Budějovicích, zaměřenou na moderní ERP systémy a jejich výběr.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY