Logistické procesy pod kontrolou

Řízení a integrace logistických procesů (WMS, ERP)


Pokud se budeme zabývat logistickými procesy se záměrem je pomocí nasazení prostředků IT významně zefektivnit (rychlost, bezchybnost, dohledatelnost, snížení nákladů, získat schopnost je hodnotit a řídit, …), pak zcela jistě nestačí se věnovat jen požadované funkcionalitě „skladového systému“ neboli WMS (Warehouse Management System). Ve hře je totiž hned několik aspektů:

 

Otázkou je, jak vše optimálně skloubit? Zkusme se podívat na jednotlivé aspekty.

 Firemní procesy

 

Firemní procesy


Při prvním pohledu na „ryzí“ logistické procesy (operace) by se mohlo jevit, že se jedná o triviální záležitost inventury a pouhých dvou operací „Výdej nebo příjem do skladu“, ve kterých se specifikuje:

Realita je ovšem jiná - logistické procesy jsou aplikovány v rámci jiných komplexnějších firemních procesů, čímž se ve firmě střední velikosti dostáváme na desítky případně stovky variant, které se liší například:

Toto „zapouzdření“ logistických procesů do komplexních firemních procesů zcela jistě není bezdůvodné, naopak každá firma usiluje o své optimální nastavení procesů jako celku, aby jejich synergickým efektem získala konkurenční výhody.

Abychom této konkurenční výhody mohli dosáhnout, je zřejmé, že nejen ERP musí být procesně orientovaný (tj. lze v něm pohodlně nastavit podporů procesů originálním způsobem), ale i WMS musí být zasazeno do struktury firemních procesů a jen je podporovat a dále zvyšovat jejich efektivnost.

 

Technologie

V souvislosti s WMS se obvykle aplikuje některá technologie automatické identifikace (čárový kód, maticový 2D kód, RFID, …) pro označování a identifikaci artiklů, jejich balení a skladových alokací (buňky, regály, …).
Potřeba identifikovat artikl a jeho konkrétní balení vzniká v provozních prostorech (sklady, rampy, nádvoří, výrobní haly, …). Je tedy zřejmé, že je pro identifikaci (načtení označovacího kódu) nutno použít přenosná zařízení. Jako vhodná se jeví zařízení (terminály nebo průmyslové tablety) s dotykovou obrazovkou, snímačem odpovídajícího kódu a připojením pomocí sítě wi-fi.
V současném světě se často diskutuje cloud, obvykle ve smyslu možnosti pracovat odkudkoliv a integrovat heterogenní systémy a zařízení nezávisle na jejich fyzickém umístění. Také je zde touha snad všech manažerů (ale i ostatních uživatelů) vše řídit (mít informaci) hned a nejlépe jednotně v jediném systému (obvykle v ERP). To vytváří značné nároky na integrační schopnosti ERP, WMS a v něm použitých zařízení v různých sítích.


V této souvislosti bych zmínil:

 

Provozovaný ERP

V první kapitole tohoto článku již byla zmíněna potřeba firemního ERP, který umožní nastavení, optimalizaci a řízení komplexních firemních procesů za účelem dosažení konkurenční výhody firmy na trhu, i jejich průběžné přenastavení a změny bez větších nároků na čas a finance, nejlépe pomocí integrovaných nástrojů pro privilegovaného uživatele - tedy vlastními silami online.
Zároveň je nezbytné, aby firemní ERP sloužil jako centrální zdroj informací pro operativní i strategické řízení a byl schopen poskytovat průběžně informace nejen v předem daných sestavách, ale také v ad hoc definovaných strukturách pro prozkoumání vzájemných vztahů jednotlivých ukazatelů, jejich vývoje a souvislostí.
Proto je žádoucí, aby do firemního ERP byly integrovány jak datově tak procesně rovněž aktivity podporované nezávislými aplikacemi. Nejčastěji se jedná o CRM (Customer Relationship Management), E-shop, MES (Manufacturing Execution System) nebo právě WMS.
Plnohodnotná integrace WMS s ERP umožní napojení logistických procesů na ostatní podnikové aktivity, tedy do procesů nákupních, prodejních, reklamačních, výrobních atd., jejich vzájemnou provázanost do smysluplných a optimálních postupů a potřebný nadhled pro celkové řízení firmy.

ERP by měl být tedy dostatečně technologicky vyspělý, v kontextu tohoto článku zejména z hlediska integračních možností. V souvislosti s integrací WMS se jeví jako velmi vhodná technologie webové služby.

 

WMS

Jak jsme již zmínili výše, tak cílem nasazení WMS (Warehouse Management System) je zefektivnění logistických procesů, tedy i komplexních firemních procesů. WMS by k tomu mělo přispět zejména tím, že podpoří rychlou, přesnou a chybyvylučující manipulaci s artikly, obvykle ve skladech a výrobě, na základě předpisu (pokynu). Principiálně bývá založeno (uveďme alespoň některé principy) na:


Skladník (pracovník výroby apod.) nesmí být v rámci WMS zatěžován skutečnostmi, které nesouvisí přímo s požadavkem na manipulaci. Na druhé staně by WMS mělo:


WMS může být přímou součástí určitého ERP, tj. lze užít jen s jediným ERP. Na druhou stranu WMS obsahuje určitou specifickou funkcionalitu (obsluha terminálů, specifikace informačního obsahu a dotykových ovládacích prvků na terminálu, …), která je obecná a kterou lze rozvíjet nezávisle na ERP. Výhodná tedy může být aplikace samostatného nezávislého erudovaného WMS v úzké integraci s podnikovým ERP, k čemuž však musí být technologicky připraveny jak samostatný WMS, tak  ERP.

 

Integrace - závěr

Zřejmě již z předchozího textu je patrné, že pro dosažení cíle „zefektivnit logistické procesy“ je nezbytná souhra několika systémů a technologií s firemními procesy směřujícími k získání konkurenční výhody.

ERP musí umožnit nastavení i přenastavení firemních procesů (resp. šablony těchto procesů) včetně zahrnutí šablon logistických procesů (operací), které zahrnují kompetence uživatelů a pravidla skladování. Šablonami logistických procesů se musí řídit i WMS, což umožní jeho logickou integraci s ERP, třebaže s daty pracuje zcela jinými prostředky.

Technologie musí zvládnout on-line propojení (jednotná data) mezi WMS a ERP. WMS tedy vychází ze zcela aktuálních pravidel skladování i předpisů (pokynů) manipulace, které jsou evidovány v ERP. Také udržuje v ERP aktuální stav zásob okamžitým záznamem každé manipulace. Okamžitým záznamem každého ukončení logistické operace (výdajový nebo příjmový doklad) do ERP umožní neprodleně pokračovat ve work-flow daného firemního procesu.

Pokud vnímáme on-line propojené systémy ERP a WMS jako dva heterogenní systémy, pak se nabízí integrace pomocí techniky webových služeb (samozřejmě ji musí oba systémy ovládat). V takovém případě je také možno WMS provozovat v cloudu se všemi výhodami takto nabízených aplikací, avšak s nezbytným zajištěním integrace s ERP, opět nejlépe s pomocí techniky webových služeb.
 

A co vy? Jsou logistické procesy Vašimi klíčovými business procesy? Vyhovuje Vám jejich stávající řízení? Nechcete se nezávazně podívat i na jiné řešení?

Procesní informační systém - dvojí výhoda pro vás.  Přesvědčte se!

 

Článek byl v mírné úpravě publikován v časopise  IT Systems 5 / 2016 a také zde,  na portále www.systemonline.cz .

 

Další články:

Logistické procesy pod kontrolou

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Napojení výrobních procesů a EPR

Dynamické plánování výrobních zakázek a související logistika

Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni.

Výrobní workflow, aneb procesní pohádka

Optimalizace skladů v obchodních a výrobních firmách

Všichni do cloudu? A proč?

 

Více o informačním systému Bílý Motýl®

 

Blog > Logistické procesy pod kontrolou

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY