Kontrolní hlášení DPH a informační systém Bílý Motýl

10.1.2016

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká VŠEM plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení DPH,  což je speciální daňové tvrzení, jež nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Toto kontrolní hlášení DPH je možno podat pouze elektronicky, ve formátu a struktuře předepsané správcem daně.

 

 

 

 

Detailní kontrolní hlášení DPH požaduje údaje, které dosud naši uživatelé nemuseli sledovat, napřílkad  evidenční číslo daňového dokladu, kdy musí dodavatel i odběratel do kolonky vyplnit shodné údaje, tj. číslo daňového dokladu uvedené dodavatelem na daňovém dokladu při jeho vydání, atd.

Věříme, že tato důkladná příprava zajistí všem našim uživatelům klidný a bezstresový start do nového roku a pohodové zvládnutí nových požadavků státní správy.

Chcete-li vědět více o informační systému  Bílý Motýl®, nahlédněte sem nebo nás bez obav kontaktujte.

Další články:

Kontrolní hlášení DPH očima informatika

Exekuce ze mzdy

Blog > Kontrolní hlášení DPH

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY