Aktuality BM Servis s.r.o.

"Systém HELPDESK pro interní komunikaci ve firmě"

1. 5. 2008

Spolupráce naší společnosti s vysokými školami má již dlouholetou tradici. V tomto měsíci se jednalo o oponenturu bakalářské práce "Systém HELPDESK pro interní komunikaci ve firmě" studenta Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice Miroslava Novosvětského.

více >

Neocenitelný pomocník CRM v IS Bílý Motýl

1. 5. 2008

Naštěstí skutečně platí, že IT infrastruktura, a to i ta ve státních rukách, se stále zdokonaluje, což samozřejmě akceleruje i možnosti firemních informačních systémů alespoň těch moderních, jako je IS Bílý Motýl.

více >

Migrace na moderní IS Bílý Motýl

1. 5. 2008

společnost Jihočeská strojírenská s.r.o. z Týna nad Vltavou po 13 letech užívání IS Podnikatel se rozhodla v oblasti zpracování mezd využít moderní technologii windows v rámci IS Bílý Motýl.

více >

Školení správců IS Bílý Motýl

24. 4. 2008

Pravidelné školení správců IS Bílý Motýl se uskuteční dne 24.04.2008 v prostorách sportovního areálu SK Dynamo v Českých Budějovicích a je zaměřeno na implementaci komponenty VYMÁHÁNÍ, změny v komponentě ODEPISOVANÝ MAJETEK, rozvoj tvorby grafů a řadu dalších novinek.

více >

Možnost integrace IS Bílý Motýl a IS Patriot

11. 4. 2008

Dne 11. 04. 2008 proběhla pracovní schůzka se zástupci firmy dataPartner s.r.o., která se zabývá dodávkou a realizací systému Patriot pro informační a řídicí technologie v oblasti sledování výroby známé jako „Štíhlá výroba - Lean Production“. Cílem bylo představení našich produktů, zejména z pohledu možností jejich vzájemné integrace s těmito záměry.

více >

Úspěšné migrace z MS DOS na WINDOWS

1. 4. 2008

V tomto měsíci několik našich stávajících uživatelů informačních systémů z řady MS DOS se rozhodlo přejít na moderní technologii windows. Společnost ANIMO Žatec a.s. Louny zahájila práci v IS ZeMan® komponentou pro zpracování mezd a zpracováním mezd v IS Bílý Motýl započala také společnost ELBH s.r.o. z Týna nad Vltavou. Společnosti HANSA ČESKO s.r.o. z Kralovic a KERATEX spol. s r.o. z Českých Budějovic se rozhodli přejít na IS Bílý Motýl ve všech oblastech chodu společností.

více >

Prodej IS Bílý Motýl

1. 4. 2008

Společnost Elektronické Součástky Ing. Jarolímek s.r.o. z Českých Budějovic se zabývá tuzemským, ale i zahraničním prodejem elektronických součástek. Výběr firemního informačního systému Bílý Motýl byl zaměřený na podporu rozsáhle obchodní činnosti s důrazem na zabezpečení kvalitních obchodních vztahů.

více >

MES v procesním řízení celého podniku (MES = Manufacturing Execution Systems)

6. 3. 2008

Přednáška ing. Jaroslava Jandy, ředitele společnosti BM Servis s.r.o., zazní na odborné konferenci ve dnech 5.-6. března 2008 v Konferenčním a sportovním centru v Nymburku.

více >

Technologie automatické idenfikace

1. 3. 2008

Technologie automatické idenfikace, jako je čárový kód nebo RFID, stále více a častěji usnadňuje řízení skladů a celé interní logistiky. Také IS Bílý Motýl je stále častěji využíván ruku v ruce s těmito technologiemi. Například v současnosti je ve společnosti FM SERVIS TRUTNOV, s.r.o. implementována podpora pomocí čárového kódu.

více >

Ukončení implementace IS ZeMan®

1. 3. 2008

Ve společnosti Maso Planá, a.s. byla ukončena implementace IS ZeMan® z pohledu účetní evidence zvířat umístěných v řadě lokalit dle individuálních čísel. Současně došlo k integraci s účetním systémem a systémem pro evidenci majetku.

více >

Migrace z IS Podnikatel na IS Bílý Motýl

1. 3. 2008

Společnost ELPON spol. s r.o. podepsala kontrakt na pořízení licence a zavedení IS Bílý Motýl. Kromě technologické aktuálnosti byla důvodem pro toto rozhodnutí možnost procesní automatizace mezi smlouvou, zjišťovacím protokolem a postupnou fakturací s plnou kontrolou nedokončených zakázek. Potenciálně se jako zajímavá jeví integrace se software BuildPower.

více >

Úspěšné dokončení implementace IS Bílý Motýl

1. 3. 2008

Ve skupině firem APOLLO - Kaznějov s.r.o. a AUTO HELUS s.r.o., které se zabývají prodejem zejména nákladních automobilů a provozováním autoservisů, proběhlo úspěšné dokončení migrace z původního IS Podnikatel na nový IS Bílý Motýl. Mezi zajímavosti aplikace patří komplexní podpora procesů od CRM přes nákup a sestavení vozidla po jeho prodej a servis, přičemž tyto procesy mnohdy prolínají obě společnosti.

více >

Úspěšná migrace na moderní IS ZeMan®

1. 3. 2008

Zemědělské družstvo Selibov se po 15 letech používání IS ZeMan® v MS DOS z naší produkce rozhodlo využít moderních technologií windows pro zpracování informační podpory jejich zemědělské výroby. Podpisem Licenční smlouvy navázalo na dlouholetou spolupráci se stávajícím dodavatelem informačního systému, společností BM Servis s.r.o.

více >

ČSN EN ISO 9001:2001 a jeho obnova

1. 2. 2008

Při dozorovém auditu bylo zkonstatováno, že nebyly zjištěny odchylky/neshody ve vztahu k požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001 auditorem, společností Český lodní a průmyslový registr z Prahy. Certifikaci řízení jakosti tvorby a poskytování IS Bílý Motýl získala společnost BM Servis v roce 2004.

více >

Informační bulletin BM Servis s.r.o.

1. 2. 2008

V měsíci únoru spustila naše společnost měsíční vydávání Informačního bulletinu pro uživatele informačního systémů Bílý Motýl a zemědělského manažeru ZeMan®. Informační bulletin je zaměřený na předávání informací o neustálém vývoji těchto informačních systémů. Současně přispěje k usnadnění formulací požadavků uživatelů na zdokonalení užívání IS v jejich společnostech.

více >

předcházející   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   další

Aktuality

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Konference Lidé v moderní době a ERP prostředí

Zveme vás na ojedinělou konferenci IS / IT v Českých Budějovicích, zaměřenou na moderní ERP systémy a jejich výběr.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY