Aktuality BM Servis s.r.o.

Prezentace zemědělského manažera ZeMan®

21. 8. - 26. 8. 2008

V rámci konání výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích společnost BM Servis, ve svém sídle, pořádá prezentace. Individuálními ukázkami zájemci získají zdarma odpověď, zda výběrem IS ZeMan® můžou naplnit své požadavky a očekávání na informační systém.

více >

Zajímavá funkcionalita podpory CRM v IS Bílý Motýl

1. 7. 2008

V rámci CRM byla zpřístupněna všem uživatelům IS Bílý Motýl nová funkce podpory cestování s možností modelování a vykreslení trasy služební cesty s využitím zadaných kontaktních údajů v ADRESÁŘI IS Bílý Motýl. Pouhým označením vybraných kontaktních míst lze zjednodušeně modelovat trasu obchodní cesty s automatizovaným propojením a zobrazením mapy trasy v aplikaci MAPY Google, kde je možnost jejího dalšího zpřesnění a vytištění.

více >

"Systém HELPDESK pro interní komunikaci ve firmě"

1. 5. 2008

Spolupráce naší společnosti s vysokými školami má již dlouholetou tradici. V tomto měsíci se jednalo o oponenturu bakalářské práce "Systém HELPDESK pro interní komunikaci ve firmě" studenta Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice Miroslava Novosvětského.

více >

Neocenitelný pomocník CRM v IS Bílý Motýl

1. 5. 2008

Naštěstí skutečně platí, že IT infrastruktura, a to i ta ve státních rukách, se stále zdokonaluje, což samozřejmě akceleruje i možnosti firemních informačních systémů alespoň těch moderních, jako je IS Bílý Motýl.

více >

Migrace na moderní IS Bílý Motýl

1. 5. 2008

společnost Jihočeská strojírenská s.r.o. z Týna nad Vltavou po 13 letech užívání IS Podnikatel se rozhodla v oblasti zpracování mezd využít moderní technologii windows v rámci IS Bílý Motýl.

více >

Školení správců IS Bílý Motýl

24. 4. 2008

Pravidelné školení správců IS Bílý Motýl se uskuteční dne 24.04.2008 v prostorách sportovního areálu SK Dynamo v Českých Budějovicích a je zaměřeno na implementaci komponenty VYMÁHÁNÍ, změny v komponentě ODEPISOVANÝ MAJETEK, rozvoj tvorby grafů a řadu dalších novinek.

více >

Možnost integrace IS Bílý Motýl a IS Patriot

11. 4. 2008

Dne 11. 04. 2008 proběhla pracovní schůzka se zástupci firmy dataPartner s.r.o., která se zabývá dodávkou a realizací systému Patriot pro informační a řídicí technologie v oblasti sledování výroby známé jako „Štíhlá výroba - Lean Production“. Cílem bylo představení našich produktů, zejména z pohledu možností jejich vzájemné integrace s těmito záměry.

více >

Úspěšné migrace z MS DOS na WINDOWS

1. 4. 2008

V tomto měsíci několik našich stávajících uživatelů informačních systémů z řady MS DOS se rozhodlo přejít na moderní technologii windows. Společnost ANIMO Žatec a.s. Louny zahájila práci v IS ZeMan® komponentou pro zpracování mezd a zpracováním mezd v IS Bílý Motýl započala také společnost ELBH s.r.o. z Týna nad Vltavou. Společnosti HANSA ČESKO s.r.o. z Kralovic a KERATEX spol. s r.o. z Českých Budějovic se rozhodli přejít na IS Bílý Motýl ve všech oblastech chodu společností.

více >

Prodej IS Bílý Motýl

1. 4. 2008

Společnost Elektronické Součástky Ing. Jarolímek s.r.o. z Českých Budějovic se zabývá tuzemským, ale i zahraničním prodejem elektronických součástek. Výběr firemního informačního systému Bílý Motýl byl zaměřený na podporu rozsáhle obchodní činnosti s důrazem na zabezpečení kvalitních obchodních vztahů.

více >

MES v procesním řízení celého podniku (MES = Manufacturing Execution Systems)

6. 3. 2008

Přednáška ing. Jaroslava Jandy, ředitele společnosti BM Servis s.r.o., zazní na odborné konferenci ve dnech 5.-6. března 2008 v Konferenčním a sportovním centru v Nymburku.

více >

Technologie automatické idenfikace

1. 3. 2008

Technologie automatické idenfikace, jako je čárový kód nebo RFID, stále více a častěji usnadňuje řízení skladů a celé interní logistiky. Také IS Bílý Motýl je stále častěji využíván ruku v ruce s těmito technologiemi. Například v současnosti je ve společnosti FM SERVIS TRUTNOV, s.r.o. implementována podpora pomocí čárového kódu.

více >

Ukončení implementace IS ZeMan®

1. 3. 2008

Ve společnosti Maso Planá, a.s. byla ukončena implementace IS ZeMan® z pohledu účetní evidence zvířat umístěných v řadě lokalit dle individuálních čísel. Současně došlo k integraci s účetním systémem a systémem pro evidenci majetku.

více >

Migrace z IS Podnikatel na IS Bílý Motýl

1. 3. 2008

Společnost ELPON spol. s r.o. podepsala kontrakt na pořízení licence a zavedení IS Bílý Motýl. Kromě technologické aktuálnosti byla důvodem pro toto rozhodnutí možnost procesní automatizace mezi smlouvou, zjišťovacím protokolem a postupnou fakturací s plnou kontrolou nedokončených zakázek. Potenciálně se jako zajímavá jeví integrace se software BuildPower.

více >

Úspěšné dokončení implementace IS Bílý Motýl

1. 3. 2008

Ve skupině firem APOLLO - Kaznějov s.r.o. a AUTO HELUS s.r.o., které se zabývají prodejem zejména nákladních automobilů a provozováním autoservisů, proběhlo úspěšné dokončení migrace z původního IS Podnikatel na nový IS Bílý Motýl. Mezi zajímavosti aplikace patří komplexní podpora procesů od CRM přes nákup a sestavení vozidla po jeho prodej a servis, přičemž tyto procesy mnohdy prolínají obě společnosti.

více >

Úspěšná migrace na moderní IS ZeMan®

1. 3. 2008

Zemědělské družstvo Selibov se po 15 letech používání IS ZeMan® v MS DOS z naší produkce rozhodlo využít moderních technologií windows pro zpracování informační podpory jejich zemědělské výroby. Podpisem Licenční smlouvy navázalo na dlouholetou spolupráci se stávajícím dodavatelem informačního systému, společností BM Servis s.r.o.

více >

předcházející   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   další

Aktuality

Firemní informační systémy

pro komplexní, oborově nezávislé, procesní řízení středně velkých firem výrobních, obchodních, projektových či poskytujících služby, případně společností s netypickým druhem činnosti.

Informační systém QI v jižních Čechách - prezentace ERP

Zveme Vás na prezentaci firemního informačního systému QI - špičkového ERP pro řízení firem.

Vánoční večírek 2017

Vánoční večírek firmy BM Servis, tentokrát v Originál pivnici Budvarka. Jaké to bylo?

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+