Aktuality BM Servis s.r.o.

1. 3. 2006

Dostupnost informací odkudkoliv se stala fenoménem posledních let. I v naší firmě v této souvislosti přestalo platit "kovářova kobyla chodí bosa", neboť naši manažeři jsou vybaveni "komunikátorem - mobilním telefonem" (Nokia 9300 či iPAQ hw6515), který jim krom telefonování umožňuje pohodlný přístup k informacím ve firemní aplikaci IS Bílý Motýl.

více >

1. 3. 2006

Poskytovatel venkovní reklamy a směrových tabulí MediUp a.s. se po vypracování "Strategického plánu nasazení prostředků IT" naší firmou rozhodl pro aplikaci IS Bílý Motýl. Klíčovým argumentem pro toto rozhodnutí je pokroková architektura IS BM , která umožní firmě MediUp a.s. pomocí IS Bílý Motýl akcelerovat své know-how a tím i získat na trhu konkurenční výhody. Druhým argumentem bylo prověření schopností specialistů BM Servis s.r.o. nutných k dosažení vytyčených cílů IT.

více >

1. 2. 2006

Se společností MediUp a.s. z Prahy byla podepsána smlouva na vypracování studie "Analýza potřeb informačního zabezpečení uživatele", která představuje model informačních požadavků z procesního pohledu (pracovní postupy) na základě BPM (Business Process Model) a "Strategický plán nasazení prostředků IT", který definuje požadavky uživatele na budoucí informační systém Bílý Motýl a jeho implementaci, pro kterou je východiskem.

více >

1. 1. 2006

Významná společnost AGROSPOL Czech spol. s r.o. ( www.agrospol.cz ), která patří k největším společnostem v ČR zaměřeným na prodej přípravků na ochranu rostlin, zemědělských produktů, hnojiv a osiv, uzavřela s naší společností kontrakt na poskytnutí licence k IS Bílý Motýl a jeho implementaci. Současně byly započaty práce na sestavení strategického plánu nasazení prostředků IT.

více >

1. 1. 2006

Aplikace IS Bílý Motýl v podnikatelské skupině TP HOLDING a. s. poskytuje uživatelům v jednotlivých společnostech stále větší a rozsáhlejší informační podporu ve všech aktivitách - počínaje obchodem, přes projektové řízení vývoje a TPV s řízením výroby po účetnictví. Současně se významným způsobem zvyšuje i počet pracovníků (uživatelů) na informacích z IS Bílý Motýl závislých.

více >

1. 1. 2006

V programátorské dílně naší společnosti v měsíci lednu je již tradičně rušno. Uživatelé našich informačních systémů netrpělivě čekají na upgrade verze, ve kterých budou mít zapracované všechny schválené legislativní změny pro rok 2006.

více >

1. 1. 2006

Uživatelé IS Bílý Motýl obdrželi aktuální verzi pro rok 2006. V nové verzi byly využity nové technologie, podněty i zkušenosti uživatelů k modernizaci a zdokonalení funkcí a nástrojů informační podpory

více >

Společné setkání uživatelů a správců informačních systému

9. 12. 2005

Dne 9.12.2005 se uskuteční společné setkání uživatelů a správců informačních systémů naší společnosti v Českých Budějovicích.

více >

1. 12. 2005

Naše společnost BM Servis s.r.o. navázala strategickou spolupráci se společností Challis Berting s.r.o. ( www.challisberting.cz ), která se zaměřuje na marketingové poradenství, které je postaveno na filozofii, že obrat téměř každé firmy lze průběžně a systematicky zvyšovat.

více >

1. 12. 2005

Třebaže pracovní povinnosti související s vývojem a poskytováním informačního systému, který dokáže podporovat veškeré firemní procesy dle skutečných informačních potřeb uživatelů jako náš IS Bílý Motýl, jsou úkolem mimořádným, dokážeme si najít i čas na aktivní odpočitek . A tak jsme 8.12.2005 uskutečnili vnitrofiremní turnaj v bowlingu , který vyhrál David Fríd před Josefem Zíkou. Zahraniční host Neil Freeman z Anglie zastupující naše uživatele se umístil na pátém místě.

více >

1. 12. 2005

Společnost D.I.M. spol. s r.o., v jejímž názvu se skrývá její činnost v oblasti tepelné techniky, rozvodech paliv, zdravotních a plynových instalacích: D- Dodávka, I- Inženýring, M- Montáž, se rozhodla ve mzdové oblasti pro IS Bílý Motýl , kterým nahradí náš původní IS Podnikatel po 12 letech jeho užívání.

více >

1. 12. 2005

Předvánoční čas je i časem vánočních přání, kterých si i my se svými partnery vyměňujeme stovky. Zcela jistě nás velmi potěšilo jedno z nich, kde bylo ručně doplněno: "Díky za bezpečný let na motýlích křídlech".

více >

Workflow a procesy v komplexním řízení podniku

16. 11. 2005

Příspěvkem ing. Jandy na konferenci , pořádané Svazem účetních v Praze, na téma: "Workflow a procesy v komplexním řízení podniku" v rámci konání výstavy SFAMEX, se naše společnost jako hlavní partner účastní na této výstavě i jako vystavovatel.

více >

1. 11. 2005

Ve společnosti OBAL Rozkoš Jindřichův Hradec s.r.o. byl IS Bílý Motýl nastaven pro komplexní podporu zásobování výroby (nákupu) s využitím relevantních obchodních informací, plánovaných zakázek a dalších předpokladů vycházejících z historické zkušenosti.

více >

1. 11. 2005

Společnost FG Forrest , a.s. uzavřela kontrakt na rozšíření licence k IS Bílý Motýl o 20 uživatelů v komponentách projektového řízení , kteří budou formou intranetového přístupu řešit projektové úkoly.

více >

předcházející   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   další

Aktuality

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Konference Lidé v moderní době a ERP prostředí

Zveme vás na ojedinělou konferenci IS / IT v Českých Budějovicích, zaměřenou na moderní ERP systémy a jejich výběr.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY