Aktuality BM Servis s.r.o.

1. 3. 2006

Dostupnost informací odkudkoliv se stala fenoménem posledních let. I v naší firmě v této souvislosti přestalo platit "kovářova kobyla chodí bosa", neboť naši manažeři jsou vybaveni "komunikátorem - mobilním telefonem" (Nokia 9300 či iPAQ hw6515), který jim krom telefonování umožňuje pohodlný přístup k informacím ve firemní aplikaci IS Bílý Motýl.

více >

1. 3. 2006

Poskytovatel venkovní reklamy a směrových tabulí MediUp a.s. se po vypracování "Strategického plánu nasazení prostředků IT" naší firmou rozhodl pro aplikaci IS Bílý Motýl. Klíčovým argumentem pro toto rozhodnutí je pokroková architektura IS BM , která umožní firmě MediUp a.s. pomocí IS Bílý Motýl akcelerovat své know-how a tím i získat na trhu konkurenční výhody. Druhým argumentem bylo prověření schopností specialistů BM Servis s.r.o. nutných k dosažení vytyčených cílů IT.

více >

1. 2. 2006

Se společností MediUp a.s. z Prahy byla podepsána smlouva na vypracování studie "Analýza potřeb informačního zabezpečení uživatele", která představuje model informačních požadavků z procesního pohledu (pracovní postupy) na základě BPM (Business Process Model) a "Strategický plán nasazení prostředků IT", který definuje požadavky uživatele na budoucí informační systém Bílý Motýl a jeho implementaci, pro kterou je východiskem.

více >

1. 1. 2006

Významná společnost AGROSPOL Czech spol. s r.o. ( www.agrospol.cz ), která patří k největším společnostem v ČR zaměřeným na prodej přípravků na ochranu rostlin, zemědělských produktů, hnojiv a osiv, uzavřela s naší společností kontrakt na poskytnutí licence k IS Bílý Motýl a jeho implementaci. Současně byly započaty práce na sestavení strategického plánu nasazení prostředků IT.

více >

1. 1. 2006

Aplikace IS Bílý Motýl v podnikatelské skupině TP HOLDING a. s. poskytuje uživatelům v jednotlivých společnostech stále větší a rozsáhlejší informační podporu ve všech aktivitách - počínaje obchodem, přes projektové řízení vývoje a TPV s řízením výroby po účetnictví. Současně se významným způsobem zvyšuje i počet pracovníků (uživatelů) na informacích z IS Bílý Motýl závislých.

více >

1. 1. 2006

V programátorské dílně naší společnosti v měsíci lednu je již tradičně rušno. Uživatelé našich informačních systémů netrpělivě čekají na upgrade verze, ve kterých budou mít zapracované všechny schválené legislativní změny pro rok 2006.

více >

1. 1. 2006

Uživatelé IS Bílý Motýl obdrželi aktuální verzi pro rok 2006. V nové verzi byly využity nové technologie, podněty i zkušenosti uživatelů k modernizaci a zdokonalení funkcí a nástrojů informační podpory

více >

Společné setkání uživatelů a správců informačních systému

9. 12. 2005

Dne 9.12.2005 se uskuteční společné setkání uživatelů a správců informačních systémů naší společnosti v Českých Budějovicích.

více >

1. 12. 2005

Naše společnost BM Servis s.r.o. navázala strategickou spolupráci se společností Challis Berting s.r.o. ( www.challisberting.cz ), která se zaměřuje na marketingové poradenství, které je postaveno na filozofii, že obrat téměř každé firmy lze průběžně a systematicky zvyšovat.

více >

1. 12. 2005

Třebaže pracovní povinnosti související s vývojem a poskytováním informačního systému, který dokáže podporovat veškeré firemní procesy dle skutečných informačních potřeb uživatelů jako náš IS Bílý Motýl, jsou úkolem mimořádným, dokážeme si najít i čas na aktivní odpočitek . A tak jsme 8.12.2005 uskutečnili vnitrofiremní turnaj v bowlingu , který vyhrál David Fríd před Josefem Zíkou. Zahraniční host Neil Freeman z Anglie zastupující naše uživatele se umístil na pátém místě.

více >

1. 12. 2005

Společnost D.I.M. spol. s r.o., v jejímž názvu se skrývá její činnost v oblasti tepelné techniky, rozvodech paliv, zdravotních a plynových instalacích: D- Dodávka, I- Inženýring, M- Montáž, se rozhodla ve mzdové oblasti pro IS Bílý Motýl , kterým nahradí náš původní IS Podnikatel po 12 letech jeho užívání.

více >

1. 12. 2005

Předvánoční čas je i časem vánočních přání, kterých si i my se svými partnery vyměňujeme stovky. Zcela jistě nás velmi potěšilo jedno z nich, kde bylo ručně doplněno: "Díky za bezpečný let na motýlích křídlech".

více >

Workflow a procesy v komplexním řízení podniku

16. 11. 2005

Příspěvkem ing. Jandy na konferenci , pořádané Svazem účetních v Praze, na téma: "Workflow a procesy v komplexním řízení podniku" v rámci konání výstavy SFAMEX, se naše společnost jako hlavní partner účastní na této výstavě i jako vystavovatel.

více >

1. 11. 2005

Ve společnosti OBAL Rozkoš Jindřichův Hradec s.r.o. byl IS Bílý Motýl nastaven pro komplexní podporu zásobování výroby (nákupu) s využitím relevantních obchodních informací, plánovaných zakázek a dalších předpokladů vycházejících z historické zkušenosti.

více >

1. 11. 2005

Společnost FG Forrest , a.s. uzavřela kontrakt na rozšíření licence k IS Bílý Motýl o 20 uživatelů v komponentách projektového řízení , kteří budou formou intranetového přístupu řešit projektové úkoly.

více >

předcházející   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   další

Aktuality

Motto:

Vaše know-how je vaše konkurenční výhoda. My se přizpůsobíme.

Co lze očekávat od IS Bílý Motýl?

Každá implementace procesního informačního systému  Bílý Motýl® je unikátní  - pro každého uživatele nastavujeme operace a procesy individuálně podle jeho specifických potřeb a požadavků. V tom spatřujeme výhodu informačního systému Bílý Motýl®, výhodu pro Vás a svou výhodu na trhu informačních systémů.

Seminář /školení Procesní řízení pro všední den 7. 12. 2017

Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu zase z jiného úhlu? Procesním řízením ve firmách zabýváme už 27 let, takže teorii podáváme s ohledem na její skutečné uplatnění ve firemní praxi.

Seminář k problematice GDPR pro uživatele IS Bílý motýl® - 2. termín

Seminář k problematice GDPR pro uživatele informačního systému Bílý Motýl®. Víte, co nás čeká v oblasti ochrany osobních údajů? V čem Vám informační systém Bílý motýl® pomůže? Jaké firemní procesy jsou problematikou dotčeny?

Seminář /školení Projektové řízení pro všední den 30. 11. 2017

Když se někdy začteme do článků na internetu nebo v novinách, máme dojem, že VŠECHNO je projekt. Projekty mají hvězdy showbusinessu, kuchaři, obchodníci, start-upers... Ne že by to nebylo možné - vydání desky nebo kuchařky, uvedení nového výrobku nebo firmy na trh, to všechno se skutečně jako projekt řídit může, ba dokonce by mělo. Nejsme si ale jistí, že tomu tak je - a že všichni aktéři jsou doopravdy znalí principů a metod projektového řízení a že je používají. Pro ty, kdo by skutečně chtěli o projektovém řízení něco dozvědět, jsme připravili seminář zaměřený na principy, výhody a možnosti využití projektového řízení, v návaznosti a napojení na ostatní firemní procesy.

Informační systém QI v Českých Budějovicích

Zastoupení pro informační systém QI v Českých Budějovicích

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+