Aktuality BM Servis s.r.o.

1. 5. 2006

V plzeňské společnosti ŠKODA VÝZKUM s.r.o. byla ukončena implementace IS Bílý Motýl v oblasti ekonomiky, obchodu a mzdové pro 60 uživatelů celkem. Mezi klíčové prvky dosažené informační podpory patří řízení nákupu s elektronickým schvalováním požadavků na všech úrovních řízení, dále řízení průběhu zakázky od nabídky přes obchodní vyjednávání a smluvní ujednání po její realizaci s promítnutím do nedokončené výroby i odměňování.

více >

Školení správců IS Bílý Motýl

13. 4. 2006

Trend neustálého nárůstu zájmu uživatelů o kvalitnější využívání informačních možností Bílého Motýla nedá v nečinnosti naše vývojové oddělení, které od počátku roku připravilo řadu nových nástrojů a funkcí IS. Neméně významnou skutečností je, že se jim podařilo rozšířit pokrokové vlastnosti IS o nové možnosti využívání Informačních panelů přímo manažery společností.

více >

1. 3. 2006

Dostupnost informací odkudkoliv se stala fenoménem posledních let. I v naší firmě v této souvislosti přestalo platit "kovářova kobyla chodí bosa", neboť naši manažeři jsou vybaveni "komunikátorem - mobilním telefonem" (Nokia 9300 či iPAQ hw6515), který jim krom telefonování umožňuje pohodlný přístup k informacím ve firemní aplikaci IS Bílý Motýl.

více >

1. 3. 2006

Poskytovatel venkovní reklamy a směrových tabulí MediUp a.s. se po vypracování "Strategického plánu nasazení prostředků IT" naší firmou rozhodl pro aplikaci IS Bílý Motýl. Klíčovým argumentem pro toto rozhodnutí je pokroková architektura IS BM , která umožní firmě MediUp a.s. pomocí IS Bílý Motýl akcelerovat své know-how a tím i získat na trhu konkurenční výhody. Druhým argumentem bylo prověření schopností specialistů BM Servis s.r.o. nutných k dosažení vytyčených cílů IT.

více >

1. 2. 2006

Se společností MediUp a.s. z Prahy byla podepsána smlouva na vypracování studie "Analýza potřeb informačního zabezpečení uživatele", která představuje model informačních požadavků z procesního pohledu (pracovní postupy) na základě BPM (Business Process Model) a "Strategický plán nasazení prostředků IT", který definuje požadavky uživatele na budoucí informační systém Bílý Motýl a jeho implementaci, pro kterou je východiskem.

více >

1. 1. 2006

Významná společnost AGROSPOL Czech spol. s r.o. ( www.agrospol.cz ), která patří k největším společnostem v ČR zaměřeným na prodej přípravků na ochranu rostlin, zemědělských produktů, hnojiv a osiv, uzavřela s naší společností kontrakt na poskytnutí licence k IS Bílý Motýl a jeho implementaci. Současně byly započaty práce na sestavení strategického plánu nasazení prostředků IT.

více >

1. 1. 2006

Aplikace IS Bílý Motýl v podnikatelské skupině TP HOLDING a. s. poskytuje uživatelům v jednotlivých společnostech stále větší a rozsáhlejší informační podporu ve všech aktivitách - počínaje obchodem, přes projektové řízení vývoje a TPV s řízením výroby po účetnictví. Současně se významným způsobem zvyšuje i počet pracovníků (uživatelů) na informacích z IS Bílý Motýl závislých.

více >

1. 1. 2006

V programátorské dílně naší společnosti v měsíci lednu je již tradičně rušno. Uživatelé našich informačních systémů netrpělivě čekají na upgrade verze, ve kterých budou mít zapracované všechny schválené legislativní změny pro rok 2006.

více >

1. 1. 2006

Uživatelé IS Bílý Motýl obdrželi aktuální verzi pro rok 2006. V nové verzi byly využity nové technologie, podněty i zkušenosti uživatelů k modernizaci a zdokonalení funkcí a nástrojů informační podpory

více >

Společné setkání uživatelů a správců informačních systému

9. 12. 2005

Dne 9.12.2005 se uskuteční společné setkání uživatelů a správců informačních systémů naší společnosti v Českých Budějovicích.

více >

1. 12. 2005

Naše společnost BM Servis s.r.o. navázala strategickou spolupráci se společností Challis Berting s.r.o. ( www.challisberting.cz ), která se zaměřuje na marketingové poradenství, které je postaveno na filozofii, že obrat téměř každé firmy lze průběžně a systematicky zvyšovat.

více >

1. 12. 2005

Třebaže pracovní povinnosti související s vývojem a poskytováním informačního systému, který dokáže podporovat veškeré firemní procesy dle skutečných informačních potřeb uživatelů jako náš IS Bílý Motýl, jsou úkolem mimořádným, dokážeme si najít i čas na aktivní odpočitek . A tak jsme 8.12.2005 uskutečnili vnitrofiremní turnaj v bowlingu , který vyhrál David Fríd před Josefem Zíkou. Zahraniční host Neil Freeman z Anglie zastupující naše uživatele se umístil na pátém místě.

více >

1. 12. 2005

Společnost D.I.M. spol. s r.o., v jejímž názvu se skrývá její činnost v oblasti tepelné techniky, rozvodech paliv, zdravotních a plynových instalacích: D- Dodávka, I- Inženýring, M- Montáž, se rozhodla ve mzdové oblasti pro IS Bílý Motýl , kterým nahradí náš původní IS Podnikatel po 12 letech jeho užívání.

více >

1. 12. 2005

Předvánoční čas je i časem vánočních přání, kterých si i my se svými partnery vyměňujeme stovky. Zcela jistě nás velmi potěšilo jedno z nich, kde bylo ručně doplněno: "Díky za bezpečný let na motýlích křídlech".

více >

Workflow a procesy v komplexním řízení podniku

16. 11. 2005

Příspěvkem ing. Jandy na konferenci , pořádané Svazem účetních v Praze, na téma: "Workflow a procesy v komplexním řízení podniku" v rámci konání výstavy SFAMEX, se naše společnost jako hlavní partner účastní na této výstavě i jako vystavovatel.

více >

předcházející   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   další

Aktuality

Motto:

Vaše know-how je vaše konkurenční výhoda. My se přizpůsobíme.

Co lze očekávat od IS Bílý Motýl?

Každá implementace procesního informačního systému  Bílý Motýl® je unikátní  - pro každého uživatele nastavujeme operace a procesy individuálně podle jeho specifických potřeb a požadavků. V tom spatřujeme výhodu informačního systému Bílý Motýl®, výhodu pro Vás a svou výhodu na trhu informačních systémů.

Informační systém QI v jižních Čechách - prezentace ERP

Zveme Vás na prezentaci firemního informačního systému QI - špičkového ERP pro řízení firem.

Vánoční večírek 2017

Vánoční večírek firmy BM Servis, tentokrát v Originál pivnici Budvarka. Jaké to bylo?

Seminář /školení Procesní řízení pro všední den 7. 12. 2017

Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu zase z jiného úhlu? Procesním řízením ve firmách zabýváme už 27 let, takže teorii podáváme s ohledem na její skutečné uplatnění ve firemní praxi.

Seminář k problematice GDPR pro uživatele IS Bílý motýl® - 2. termín

Seminář k problematice GDPR pro uživatele informačního systému Bílý Motýl®. Víte, co nás čeká v oblasti ochrany osobních údajů? V čem Vám informační systém Bílý motýl® pomůže? Jaké firemní procesy jsou problematikou dotčeny?

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+