Aktuality BM Servis s.r.o.

Migrace na IS Bílý Motýl

1. 12. 2006

Společnost FM SERVIS TRUTNOV, s.r.o. z Trutnova, jako obchodně servisní firma poskytující služby v oblasti personální hygieny a hygieny objektů, se po téměř 7 letech plnohodnotného užívání IS Podnikatel z naší dílny rozhodla pro migraci na moderní procesně orientovaný IS Bílý Motýl, též z naší softwarové dílny. Na spolupráci při implementaci IS Bílý Motýl naváže na stávajícího poskytovatele služeb, obchodní zastoupení ve východočeském regionu, společnost EkoN-SYS s.r.o. z Červeného Kostelce.

více >

13. turnaj BM squash

25. 11. 2006

Se uskuteční dne 25.11.2006 ve Sportcentru ZVONÁRNA v Českých Budějovicích a jsou na něj srdečně zvaní klienti, partne ři a přátelé společností IT

více >

Školení správců IS Bílý Motýl

24. 11. 2006

Pravidelné školení správců se uskuteční dne 24.11.2006. Jeho cílem je seznámení správců s novinkami IS Bílý Motýl, které připravilo naše vývojové oddělení pro naše uživatele na rok 2007.

více >

INMEDIAS - LCS International - BM Servis

1. 11. 2006

Pořadatelem 13. turnaje je společnost BM Servis, která nejenom všechny srdečně zve, ale i ráda uvítá všechny účastníky v jihočeské metropol i.

více >

Prodej IS Bílý Motýl

1. 11. 2006

Výběr IS hokejovým klubem HC MONTFIELD a.s. České Budějovice byl završen oslovením a podepsáním smlouvy se společností BM Servis s.r.o. z Českých Budějovic, jako tvůrce IS Bílý Motýl, který bude nasazen pro podporu obchodní a marketingové činnosti společnosti s cílem sjednocení současného řízení obchodních aktivit.

více >

Produkty IS Bílý Motýl a IS ZeMan® na veletrhu INVEX 2006

9. 10. - 13. 10. 2006

Společnost BM Servis i letos představí na veletrhu informačních a komunikačních technologií v Brně své produkty. Firemní IS Bílý Motýl®, který je určen pro ty, kteří hledají komplexní informační podporu pro své firmy z oblasti řízení výroby a projektů, řízení skladů a majetku, vedení mezd a podpory personální práce, řízení vztahů se zákazníky a marketingové práce, vedení vlastního účetnictví a ekonomických agend a správy dokumentů. Work-flow je fakticky koncepce celého IS BM a je o ně opřena podpora operativního řízení společnosti.

více >

1. 10. 2006

V rámci plánu implementace IS Bílý Motýl ve společnosti Agrospol Czech s.r.o. byl zprovozněn systém řízení skladů , tj. nákup a prodej s evidencí centrální databáze se vzdáleným přístupem z celé řady obchodních středisek v různých místech České republiky (Olomouc, Jaroměř, Humpolec, Toužim, Rokycany).

více >

1. 10. 2006

Jihočeská vědecká knihovna , náš dlouholetý uživatel IS Podnikatel , se rozhodl v rámci uskutečněného výběrového řízení pro naše řešení informační podpory řízení oblasti lidských zdrojů IS Bílý Motýl, které se jim jeví jako nejlepší a to nejen s přihlédnutím k historii.

více >

1. 10. 2006

Moeller elektrotechnika s.r.o. rozšiřuje smlouvu licence o implementaci užívaní IS Bílý Motýl o správu majetku.

více >

Zemědělský manažer pro zemědělce

1. 8. 2006

V letošním roce jsme nejen pro Ty, kteří navštíví zemědělskou výstavu v Českých Budějovicích v tomto měsíci a projeví zájem o ukázku funkčnosti a referencích informačního systému ZeMan® na našem trhu, připravili pozvání a možnost individuální prezentace IS ZeMan® v sídle naší společnosti.

více >

Prodej IS Bílý Motýl

1. 7. 2006

Po 10 letech spokojeného užívání našeho původního IS Podnikatel se společnost AKUTERM SKLO a.s. Praha , která se zabývá výrobou izolačních dvojskel, rozhodla přejít na moderní technologie IS Bílý Motýl s podporou procesního řízení své holdingové společnosti na území naší republiky.

více >

Školení správců IS Bílý Motýl

1. 6. 2006

Školení se uskuteční ve dnech 31.5.-1.6.2006 (středa-čtvrtek), 6.6.-7.6.2006 (úterý-středa) v prostorech společnosti BM Servis.

více >

Prezentace IS Bílý Motýl

25. 5. 2006

Prezentaci pořádá společnost BM Servis s.r.o. pro všechny zájemce, kteří hledají komplexní informační podporu pro svoje firmy od oblasti řízení výroby a projektů, řízení skladů a majetku, vedení mezd a podpory personální práce, řízení vztahů se zákazníky, marketingové práce a obchodování, vedení vlastního účetnictví a agendy okruhu financí až po podporu správy dokumentů. Součástí této celopodnikové aplikace je i podpora manažerského řízení a rozhodování. Cílem prezentace je představit pokrokové vlastnosti informačního systému s ojedinělým přístupem k procesnímu řízení podnikatelské sféry, kde všichni usilují o získání a udržení konkurenčních výhod na trhu.

více >

1. 5. 2006

V plzeňské společnosti ŠKODA VÝZKUM s.r.o. byla ukončena implementace IS Bílý Motýl v oblasti ekonomiky, obchodu a mzdové pro 60 uživatelů celkem. Mezi klíčové prvky dosažené informační podpory patří řízení nákupu s elektronickým schvalováním požadavků na všech úrovních řízení, dále řízení průběhu zakázky od nabídky přes obchodní vyjednávání a smluvní ujednání po její realizaci s promítnutím do nedokončené výroby i odměňování.

více >

Školení správců IS Bílý Motýl

13. 4. 2006

Trend neustálého nárůstu zájmu uživatelů o kvalitnější využívání informačních možností Bílého Motýla nedá v nečinnosti naše vývojové oddělení, které od počátku roku připravilo řadu nových nástrojů a funkcí IS. Neméně významnou skutečností je, že se jim podařilo rozšířit pokrokové vlastnosti IS o nové možnosti využívání Informačních panelů přímo manažery společností.

více >

předcházející   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   další

Aktuality

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Konference Lidé v moderní době a ERP prostředí

Zveme vás na ojedinělou konferenci IS / IT v Českých Budějovicích, zaměřenou na moderní ERP systémy a jejich výběr.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY