Aktuality BM Servis s.r.o.

Rozšíření licence IS Bílý Motýl v Nakladatelství FRAGMENT

1. 6. 2007

Nastoupená cesta expanze společnosti v roce 2006 vyústila v přechod z jednoduchého na vedení podvojného účetnictví v rámci IS Bílý Motýl. Vyvrcholením rozvoje podnikatelských aktivit bylo manažerské rozhodnutí o vyčlenění konkrétních aktivit a zaměstnanců této společnosti a jejich převod na společnost s ručením omezeným s názvem Nakladatelství FRAGMENT s.r.o. se sídlem v Praze. Vzniklo seskupení 2 samostatných subjektů se sídlem v Praze a 1 subjektu se sídlem v Bratislavě, které jsou informačně propojeny a podnikatelská činnost se vzájemně doplňuje. Celkově v seskupení pracuje 42 uživatelů.

více >

SEMINÁŘ: Získat dotací na firemní informační systém Bílý Motýl... a být v pohodě!

22. 5. 2007

Odborný seminář pořádá společnost BM Servis a je určen pro střední a malé podniky. Cílem semináře je nabídnout účastníkům řešení jak pomocí IS Bílý Motýl zvýšit efektívnost svého podnikání a získat EU dotace na jeho pořízení, implementaci a související služby se zavedením..

více >

Školení správců IS Bílý Motýl

17. 5. 2007

Pravidelné školení správců a vybraných uživatelů IS Bílý Motýl se uskuteční dne 17.5.2005 v prostorách sportovního areálu SK Dynamo v Českých Budějovicích a je zaměřeno na tvorbu výstupů ve WORDU a k možnosti publikování informací na Informačním panelu.

více >

Otevřená firemní konference

13. 4. 2007

Se uskuteční při příležitosti 15. výročí založení společnosti BM Servis s.r.o. v malebném jihočeském prostředí vltavské kaskády v Sporthotelu Zátoň, který nám nabízí možnost pojmout oslavu výročí netradičně a dvoudenní pracovní pojetí konference propojit ve volném čase i s relaxací s našimi rodinnými příslušníky a vybranými hosty.

více >

Udělení Osvědčení podnikatele číslo 000479

1. 4. 2007

Naše společnost BM Servis s.r.o. získala 20.4.2007 od Národního bezpečnostního úřadu Osvědčení podnikatele číslo 000479, které nám umožňuje realizovat i takové zakázky v oblasti poskytování informačního systému Bílý Motýl, kdy je možnost či nezbytnost přístupu k utajované informaci stupně utajení "vyhrazené".

více >

BM Servis slaví 15 let

1. 4. 2007

BM Servis již 15 let patří na softwarovém trhu k nejstarším českým firmám, které se orientují na vývoj komplexních firemních informačních systémů pro společnosti podnikající v různých oblastech bez hranic a bariery jazyka.

více >

Nový prodej IS Bílý Motýl

1. 3. 2007

Na základě vypracované "Analýzy potřeb informačního zabezpečení uživatele" pro společnost TROTINA Auto s.r.o. z Holohlav byla na závěrečném jednání podepsaná kupní smlouva na licenci IS Bílý Motýl. Současně bylo ujednáno uzavření smluv na Plán nasazení a implementaci IS Bílý Motýl, který bude v plném rozsahu realizovat obchodní zastoupení ve Východočeském regionu, společnost EKON-SYS s.r.o.

více >

14. turnaj squashe

1. 3. 2007

Štafetu organizace turnaje převzala společnost LSC, která ho pořádala v Praze . K překvapení všech se hned v úvodním zápasu utkali jediní dva zástupci z jižních Čech, tedy naši zaměstnanci, což vedlo sice k výhře jednoho z nich, ale k nevýhodě druhého pro další postup v turnaji. Nicméně třetí místo Jaroslava Jandy v tomto turnaji je velkým sportovním výkonem.

více >

Nový prodej IS Bílý Motýl

1. 2. 2007

V měsíci únoru byla podepsána smlouva s akciovou společností Maso Planá z Plané nad Lužnicí. Byly zahájeny přípravné práce na zpracování analýzy informačních potřeb uživatele, jehož hlavní podnikatelskou činností je výroba masných výrobků.

více >

2. vnitrofiremní turnaj v bowlingu

1. 2. 2007

Ani chřipková epidemie, ani pracovní vytíženost našich pracovníků, která souvisela s údržbou a zapracováním legislativních změn pro rok 2007 (schvalovaných obvykle poslaneckou sněmovnou na konci roku a pak jsou úkolem mimořádným), nezmařila konání turnaje, který letos vyhrál Josef Zíka před Hankou Fraňkovou, hostem zastupujícím naše drahocenné polovičky.

více >

Migrace na IS Bílý Motýl

1. 1. 2007

Společnost APOLLO - Kaznějov s.r.o. se po 14 letech užívání IS Podnikatel rozhodla pro migraci na moderní procesně orientovaný IS Bílý Motýl, též z naší softwarové dílny. Klíčovou podnikatelskou oblastí je prodej nákladních aut a provoz autosevisu. Na spolupráci při implementaci IS Bílý Motýl naváže na stávajícího poskytovatele služeb, obchodní zastoupení v západočeském regionu, společnost Accont s.r.o.

více >

IS Bílý Motýl a IS ZeMan® - verze pro rok 2007

1. 1. 2007

Uživatelé IS obdrželi aktuální verzi pro rok 2007. V nové verzi byly využity nové technologie, podněty i zkušenosti uživatelů k modernizaci a zdokonalení funkcí a nástrojů informační podpory.

více >

IS Podnikatel, ZeMan® a Smeč - verze pro rok 2007

1. 1. 2007

Uživatelé těchto informačních systémů, které pracují ještě pod operačním systémem MS DOS, mají garanci naší společnosti na údržbu a zapracování legislativních změn a nová aktuální verze jim byla také včas rozeslaná. Věříme, že široké možnosti a kvalita těchto systémů i v této době operačního systému WINDOWS jim poskytuje v podnikatelské činnosti uspokojivé informační potřeby.

více >

Migrace na IS Bílý Motýl

1. 12. 2006

V rámci podnikatelského uskupení AKUTERM byl IS Bílý Motýl v průběhu podzimu uveden do ostrého provozu ve 3 společnostech TEMR METAL s.r.o., ASTAIR Services s.r.o. a AKUTERM TINA s.r.o. , kde se kromě ekonomické evidence zaměřuje na podporu řízení zakázek a na podporu obchodní činnosti včetně přímého prodeje v prodejně. V dalších společnostech uskupení se implementace dokončuje s cílem zahájení provozu od 1.1.2007.

více >

Analýza potřeb informačního zabezpečení uživatele

1. 12. 2006

Obchodní zastoupení EkoN-SYS s.r.o. s působností ve východočeském regionu podepsalo se společností TROTINA Auto s.r.o. z Holohlav smlouvu na vypracování studie "Analýza potřeb informačního zabezpečení uživatele", která představuje model informačních požadavků z procesního pohledu (pracovní postupy) na základě BPM (Business Process Model). Hlavní podnikatelskou oblastí společností TROTINA Auto je prodej a koupě osobních a užitkových vozů a poskytování služeb.

více >

předcházející   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   další

Aktuality

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Konference Lidé v moderní době a ERP prostředí

Zveme vás na ojedinělou konferenci IS / IT v Českých Budějovicích, zaměřenou na moderní ERP systémy a jejich výběr.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY