Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

1. 2. 2021

Spolu s našimi partnery ze společnosti QI Group a.s. pořádáme webináře, na nichž se věnujeme aktuální problematicke ve mzdové agendě.

26. 3. 2021 Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence 2021

3. 2. 2021 Legislativní změny ve mzdách pro rok 2021 a jejich řešení v IS Bílý Motýl

Aktuality > Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY