Školení správců IS Bílý Motýl

13. 4. 2006

Trend neustálého nárůstu zájmu uživatelů o kvalitnější využívání informačních možností Bílého Motýla nedá v nečinnosti naše vývojové oddělení, které od počátku roku připravilo řadu nových nástrojů a funkcí IS. Neméně významnou skutečností je, že se jim podařilo rozšířit pokrokové vlastnosti IS o nové možnosti využívání Informačních panelů přímo manažery společností.
Jedná se o technicky orientované školení, které je určeno především správcům IS Bílý Motýl z řad našich zákazníků, partnerů i pracovníků.
Cílem školení je seznámit správce s těmito novými funkcemi a nástroji IS Bílý Motýl.

Aktuality > Školení správců IS Bílý Motýl

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

Qvíce...

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY