Optimalizace skladů ve výrobních a obchodních firmách

15. 6. 2015

Když už skladujeme, tak optimálně!

Publikovali jsme článek o optimalizaci skladovacích procesů a skladového provozu  za podpory podnikového informačního systému, na základě našich zkušeností z praxe a řady implementací informačního systému Bílý Motýl.

Optimální řízení skladu je založeno na

  • dokonalé skladové evidenci, která zahrnuje nezaměnitelnost skladových ariklů, šarží a balení, sledování skladových výdejů z příjmů, legislativně správné ocenění příjmů a výdejů,
  • odhalení a doporučení optimalizačních možností, které zahrnuje sloučení skladovaných položek na jednu paletu, seskladnění a další přesuny skladových položek, optimální umístění skladových položek a vyskladňovací cesty.
  • integraci s ostatními agendami v podniku

V článku se dále zabýváme skladovými operacemi z pohledu procesního řízení jako součástí firemních procesů.

Celé znění článku najdete buď v tištěné formě časopisu IT Systems a nebo zde:

http://www.systemonline.cz/it-pro-logistiku/optimalizace-skladu-v-obchodnich-i-vyrobnich-firmach.htm

Naše řešení v informačním systému Bílý Motýl je popsáno v modulu Skladové hospodářství.

 

Aktuality > Optimalizace skladů ve výrobních a obchodních firmách

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Konference Lidé v moderní době a ERP prostředí

Zveme vás na ojedinělou konferenci IS / IT v Českých Budějovicích, zaměřenou na moderní ERP systémy a jejich výběr.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY