MES v procesním řízení celého podniku (MES = Manufacturing Execution Systems)

Nymburk 2008 - pohled na posluchače 2

6. 3. 2008

Přednáška ing. Jaroslava Jandy, ředitele společnosti BM Servis s.r.o., zazní na odborné konferenci ve dnech 5.-6. března 2008 v Konferenčním a sportovním centru v Nymburku.
Poukazuje na MES v procesním řízení celého podniku a je tedy zřejmé, že informační systém s takovou koncepcí, ve které má schopnost uspořádat informace do procesních souvislostí, umožňuje vytvářet velmi věrný model reality (případně model plánovaných cílů) a tedy má vysoké předpoklady pro dokonalou informační podporu daných aktivit. Současně je samozřejmě nezbytné, aby procesní posloupnost byla specifická pro každý podnik a aby ji bylo možné v čase bezproblémově modifikovat.
V rámci přednášky bude i na praktických příkladech vysvětleno, jak IS Bílý Motýl s nastíněnou procesní koncepcí integruje MES s ostatními procesy v podniku (tj. s prodejem, interní logistikou, nákupem, technologiemi, ...) i jak procesně integruje jednotlivé činnosti v rámci vlastní podpory řízení výroby, čímž minimalizuje objem vstupovaných údajů.

Dokumenty ke stažení

Aktuality > MES v procesním řízení celého podniku (MES = Manufacturing Execution Systems)

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni

Zní to logicky, navíc lze celkem bezpečně poznat, že kůň je mrtvý. Tento článek jsme věnovali úvahám, jak rozpoznat mrtvého koně v případě informačních systémů a jak zajistit nadále plynulou jízdu.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY