MES v procesním řízení celého podniku (MES = Manufacturing Execution Systems)

Nymburk 2008 - pohled na posluchače 2

6. 3. 2008

Přednáška ing. Jaroslava Jandy, ředitele společnosti BM Servis s.r.o., zazní na odborné konferenci ve dnech 5.-6. března 2008 v Konferenčním a sportovním centru v Nymburku.
Poukazuje na MES v procesním řízení celého podniku a je tedy zřejmé, že informační systém s takovou koncepcí, ve které má schopnost uspořádat informace do procesních souvislostí, umožňuje vytvářet velmi věrný model reality (případně model plánovaných cílů) a tedy má vysoké předpoklady pro dokonalou informační podporu daných aktivit. Současně je samozřejmě nezbytné, aby procesní posloupnost byla specifická pro každý podnik a aby ji bylo možné v čase bezproblémově modifikovat.
V rámci přednášky bude i na praktických příkladech vysvětleno, jak IS Bílý Motýl s nastíněnou procesní koncepcí integruje MES s ostatními procesy v podniku (tj. s prodejem, interní logistikou, nákupem, technologiemi, ...) i jak procesně integruje jednotlivé činnosti v rámci vlastní podpory řízení výroby, čímž minimalizuje objem vstupovaných údajů.

Dokumenty ke stažení

Aktuality > MES v procesním řízení celého podniku (MES = Manufacturing Execution Systems)

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

Qvíce...

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY