Funkcionalita IS Bílý Motýl – prověřena auditorem

21. 1. 2010

Funkcionalita informačního systému Bílý Motýl, společnosti BM Servis s.r.o., byla prověřena u zákazníků v rámci povinného auditu, který prováděl Ing. Ivan Vičar, auditor, č. osv. 0128 a vyjádřil stanovisko o plnohodnotném nastavení a užívání informačního systému Bílý Motýl v souladu s platným zákonem o účetnictví a platnými daňovými zákony.

Dokumenty ke stažení

Aktuality > Funkcionalita IS Bílý Motýl – prověřena auditorem

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

Qvíce...

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY