Druhý seminář pro ty, kdo ten první nestihli. Změny v DPH pro rok 2016 a související příprava procesního informačního systému Bílý Motýl.

18. 11. 2015

Druhý SEMINÁŘ pro uživatele IS Bílý Motýl

(pro ty, kdo ten první nestihli)


Změny v DPH pro rok 2016 a související úpravy v IS BM - povinné kontrolní hlášení

Zálohování, archivace a validace dat (databáze a programu)

Přístupy k datům v IS BM pomocí internetového prohlížeče

Systémy automatické identifikace (čárový kód) a možnosti IS BM


 

KDY? 10.12. 2015 v 10.00

KDE?  v sídle společnosti BM Servis s.r.o., Školní 2235 v Českých Budějovicích

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká všem plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat kontrolní hlášení. Vzhledem k této skutečnosti probíhaly o prázdninách a probíhají i nyní v BM analytické i programátorské práce, které mají za cíl co nejvíce pomoci našim uživatelům s jeho elektronickým podáním Finanční správě.

Tvrzení Finanční správy, že vybrané subjekty budou poskytovat údaje z daňových dokladů, které jsou již v současné době povinni evidovat ze zákona, je jistě správné. Nicméně detailní kontrolní hlášení požaduje také údaje, které dosud naši uživatelé sledovat nemuseli. Příkladem může být evidenční číslo daňového dokladu, kdy musí dodavatel i odběratel do kolonky vyplnit shodné údaje, tj. číslo daňového dokladu uvedené dodavatelem na daňovém dokladu při jeho vydání. Dále pro nárok na odpočet evidence data uplatnění i data uskutečnění zdanitelného plnění, vykazování nároků na odpočet krácených poměrem. A další ….

 Podrobné informace FS jsou k dispozici na adrese:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH


Poplatek za účast:

  • první účastník z jedné firmy 500,- Kč,
  • každý další účastník z téže firmy zdarma.

Prosíme o registraci do 26.11.2015 prostřednictvím tohoto registračního formuláře.

Registrační formulář

*Jméno
*Příjmení
*Firma
*Funkce
Obec
*Počet osob:
Telefon:
*E-mail:
Poznámka:

Aktuality > Druhý seminář pro ty, kdo ten první nestihli. Změny v DPH pro rok 2016 a související příprava...

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Konference Lidé v moderní době a ERP prostředí

Zveme vás na ojedinělou konferenci IS / IT v Českých Budějovicích, zaměřenou na moderní ERP systémy a jejich výběr.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY