Aktuality BM Servis s.r.o. 2008

MES v procesním řízení celého podniku (MES = Manufacturing Execution Systems)

6. 3. 2008

Přednáška ing. Jaroslava Jandy, ředitele společnosti BM Servis s.r.o., zazní na odborné konferenci ve dnech 5.-6. března 2008 v Konferenčním a sportovním centru v Nymburku.

více >

Technologie automatické idenfikace

1. 3. 2008

Technologie automatické idenfikace, jako je čárový kód nebo RFID, stále více a častěji usnadňuje řízení skladů a celé interní logistiky. Také IS Bílý Motýl je stále častěji využíván ruku v ruce s těmito technologiemi. Například v současnosti je ve společnosti FM SERVIS TRUTNOV, s.r.o. implementována podpora pomocí čárového kódu.

více >

Ukončení implementace IS ZeMan®

1. 3. 2008

Ve společnosti Maso Planá, a.s. byla ukončena implementace IS ZeMan® z pohledu účetní evidence zvířat umístěných v řadě lokalit dle individuálních čísel. Současně došlo k integraci s účetním systémem a systémem pro evidenci majetku.

více >

Migrace z IS Podnikatel na IS Bílý Motýl

1. 3. 2008

Společnost ELPON spol. s r.o. podepsala kontrakt na pořízení licence a zavedení IS Bílý Motýl. Kromě technologické aktuálnosti byla důvodem pro toto rozhodnutí možnost procesní automatizace mezi smlouvou, zjišťovacím protokolem a postupnou fakturací s plnou kontrolou nedokončených zakázek. Potenciálně se jako zajímavá jeví integrace se software BuildPower.

více >

Úspěšné dokončení implementace IS Bílý Motýl

1. 3. 2008

Ve skupině firem APOLLO - Kaznějov s.r.o. a AUTO HELUS s.r.o., které se zabývají prodejem zejména nákladních automobilů a provozováním autoservisů, proběhlo úspěšné dokončení migrace z původního IS Podnikatel na nový IS Bílý Motýl. Mezi zajímavosti aplikace patří komplexní podpora procesů od CRM přes nákup a sestavení vozidla po jeho prodej a servis, přičemž tyto procesy mnohdy prolínají obě společnosti.

více >

Úspěšná migrace na moderní IS ZeMan®

1. 3. 2008

Zemědělské družstvo Selibov se po 15 letech používání IS ZeMan® v MS DOS z naší produkce rozhodlo využít moderních technologií windows pro zpracování informační podpory jejich zemědělské výroby. Podpisem Licenční smlouvy navázalo na dlouholetou spolupráci se stávajícím dodavatelem informačního systému, společností BM Servis s.r.o.

více >

ČSN EN ISO 9001:2001 a jeho obnova

1. 2. 2008

Při dozorovém auditu bylo zkonstatováno, že nebyly zjištěny odchylky/neshody ve vztahu k požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001 auditorem, společností Český lodní a průmyslový registr z Prahy. Certifikaci řízení jakosti tvorby a poskytování IS Bílý Motýl získala společnost BM Servis v roce 2004.

více >

Informační bulletin BM Servis s.r.o.

1. 2. 2008

V měsíci únoru spustila naše společnost měsíční vydávání Informačního bulletinu pro uživatele informačního systémů Bílý Motýl a zemědělského manažeru ZeMan®. Informační bulletin je zaměřený na předávání informací o neustálém vývoji těchto informačních systémů. Současně přispěje k usnadnění formulací požadavků uživatelů na zdokonalení užívání IS v jejich společnostech.

více >

Lednový 3. firemní bowlingový turnaj

29. 1. 2008

Zaměstnanci naší společnosti BM Servis rádi navázali na vydařené bowlingové klání uskutečněné v minulém roce. Turnaj se nesl v duchu veselého zápalu boje o vítězství až do roztrhání …kalhot. Naše drahé polovičky letos do bojů o medaile nezasáhly. Loňské vítězství se podařilo obhájit Pepovi Zíkovi a 5. místo Daniely Postlové ve smíšené sestavě potěšilo. Sladká odměna neminula vítěze a věříme, že i sladké ceny útěchy přispějí k blahodárnému vlivu na regeneraci „nervů“ všech účastníků turnaje.

více >

Školení uživatelů IS Podnikatel, Smeč a ZeMan®

16. 1. 2008

Cílem školení je seznámit uživatele s legislativními změnami, které byli zapracované v informačním systému.a jejich nastavením v modulu mezd.

více >

Úspěšná migrace na moderní zemědělský manažer ZeMan®

1. 1. 2008

Úspěšná implementace uvedla do rutinního provozu IS ZeMan® ve společnosti A-TAURUS s.r.o. z Rtyně v Podkrkonoší, která se zabývá zemědělskou výrobou a prácemi se zemědělskou mechanizací.

více >

Výstupy z IS Bílý Motýl přímo do formátu PDF

1. 1. 2008

Vývojové oddělení společnosti BM Servis zareagovalo na požadavek správců IS Bílý Motýl, vznesený na listopadovém školení v roce 2007, že stále více uživatelů žádá výstupy z IS Bílý Motýl přímo do formátu PDF a programátorská novinka zapracovaná do verze pro rok 2008 již putuje našim uživatelům.

více >

IS PODNIKATEL, SMEČ, ZeMan® - verze 2008

1. 1. 2008

Novou verzi se zapracovanými legislativními změnami obdrželi všichni uživatelé již na konci roku 2007 a tak se měli možnost včas seznámit s těmito změnami a zahájit plynulé zpracování informací v roce 2008.

více >

předcházející   1 2

Aktuality > 2008

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Konference Lidé v moderní době a ERP prostředí

Zveme vás na ojedinělou konferenci IS / IT v Českých Budějovicích, zaměřenou na moderní ERP systémy a jejich výběr.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY