Aktuality BM Servis s.r.o. 2006

1. 5. 2006

V plzeňské společnosti ŠKODA VÝZKUM s.r.o. byla ukončena implementace IS Bílý Motýl v oblasti ekonomiky, obchodu a mzdové pro 60 uživatelů celkem. Mezi klíčové prvky dosažené informační podpory patří řízení nákupu s elektronickým schvalováním požadavků na všech úrovních řízení, dále řízení průběhu zakázky od nabídky přes obchodní vyjednávání a smluvní ujednání po její realizaci s promítnutím do nedokončené výroby i odměňování.

více >

Školení správců IS Bílý Motýl

13. 4. 2006

Trend neustálého nárůstu zájmu uživatelů o kvalitnější využívání informačních možností Bílého Motýla nedá v nečinnosti naše vývojové oddělení, které od počátku roku připravilo řadu nových nástrojů a funkcí IS. Neméně významnou skutečností je, že se jim podařilo rozšířit pokrokové vlastnosti IS o nové možnosti využívání Informačních panelů přímo manažery společností.

více >

1. 3. 2006

Dostupnost informací odkudkoliv se stala fenoménem posledních let. I v naší firmě v této souvislosti přestalo platit "kovářova kobyla chodí bosa", neboť naši manažeři jsou vybaveni "komunikátorem - mobilním telefonem" (Nokia 9300 či iPAQ hw6515), který jim krom telefonování umožňuje pohodlný přístup k informacím ve firemní aplikaci IS Bílý Motýl.

více >

1. 3. 2006

Poskytovatel venkovní reklamy a směrových tabulí MediUp a.s. se po vypracování "Strategického plánu nasazení prostředků IT" naší firmou rozhodl pro aplikaci IS Bílý Motýl. Klíčovým argumentem pro toto rozhodnutí je pokroková architektura IS BM , která umožní firmě MediUp a.s. pomocí IS Bílý Motýl akcelerovat své know-how a tím i získat na trhu konkurenční výhody. Druhým argumentem bylo prověření schopností specialistů BM Servis s.r.o. nutných k dosažení vytyčených cílů IT.

více >

1. 2. 2006

Se společností MediUp a.s. z Prahy byla podepsána smlouva na vypracování studie "Analýza potřeb informačního zabezpečení uživatele", která představuje model informačních požadavků z procesního pohledu (pracovní postupy) na základě BPM (Business Process Model) a "Strategický plán nasazení prostředků IT", který definuje požadavky uživatele na budoucí informační systém Bílý Motýl a jeho implementaci, pro kterou je východiskem.

více >

1. 1. 2006

Významná společnost AGROSPOL Czech spol. s r.o. ( www.agrospol.cz ), která patří k největším společnostem v ČR zaměřeným na prodej přípravků na ochranu rostlin, zemědělských produktů, hnojiv a osiv, uzavřela s naší společností kontrakt na poskytnutí licence k IS Bílý Motýl a jeho implementaci. Současně byly započaty práce na sestavení strategického plánu nasazení prostředků IT.

více >

1. 1. 2006

Aplikace IS Bílý Motýl v podnikatelské skupině TP HOLDING a. s. poskytuje uživatelům v jednotlivých společnostech stále větší a rozsáhlejší informační podporu ve všech aktivitách - počínaje obchodem, přes projektové řízení vývoje a TPV s řízením výroby po účetnictví. Současně se významným způsobem zvyšuje i počet pracovníků (uživatelů) na informacích z IS Bílý Motýl závislých.

více >

1. 1. 2006

V programátorské dílně naší společnosti v měsíci lednu je již tradičně rušno. Uživatelé našich informačních systémů netrpělivě čekají na upgrade verze, ve kterých budou mít zapracované všechny schválené legislativní změny pro rok 2006.

více >

1. 1. 2006

Uživatelé IS Bílý Motýl obdrželi aktuální verzi pro rok 2006. V nové verzi byly využity nové technologie, podněty i zkušenosti uživatelů k modernizaci a zdokonalení funkcí a nástrojů informační podpory

více >

předcházející   1 2

Aktuality > 2006

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+