Aktuality BM Servis s.r.o. 2005

Společné setkání uživatelů a správců informačních systému

9. 12. 2005

Dne 9.12.2005 se uskuteční společné setkání uživatelů a správců informačních systémů naší společnosti v Českých Budějovicích.

více >

1. 12. 2005

Naše společnost BM Servis s.r.o. navázala strategickou spolupráci se společností Challis Berting s.r.o. ( www.challisberting.cz ), která se zaměřuje na marketingové poradenství, které je postaveno na filozofii, že obrat téměř každé firmy lze průběžně a systematicky zvyšovat.

více >

1. 12. 2005

Třebaže pracovní povinnosti související s vývojem a poskytováním informačního systému, který dokáže podporovat veškeré firemní procesy dle skutečných informačních potřeb uživatelů jako náš IS Bílý Motýl, jsou úkolem mimořádným, dokážeme si najít i čas na aktivní odpočitek . A tak jsme 8.12.2005 uskutečnili vnitrofiremní turnaj v bowlingu , který vyhrál David Fríd před Josefem Zíkou. Zahraniční host Neil Freeman z Anglie zastupující naše uživatele se umístil na pátém místě.

více >

1. 12. 2005

Společnost D.I.M. spol. s r.o., v jejímž názvu se skrývá její činnost v oblasti tepelné techniky, rozvodech paliv, zdravotních a plynových instalacích: D- Dodávka, I- Inženýring, M- Montáž, se rozhodla ve mzdové oblasti pro IS Bílý Motýl , kterým nahradí náš původní IS Podnikatel po 12 letech jeho užívání.

více >

1. 12. 2005

Předvánoční čas je i časem vánočních přání, kterých si i my se svými partnery vyměňujeme stovky. Zcela jistě nás velmi potěšilo jedno z nich, kde bylo ručně doplněno: "Díky za bezpečný let na motýlích křídlech".

více >

Workflow a procesy v komplexním řízení podniku

16. 11. 2005

Příspěvkem ing. Jandy na konferenci , pořádané Svazem účetních v Praze, na téma: "Workflow a procesy v komplexním řízení podniku" v rámci konání výstavy SFAMEX, se naše společnost jako hlavní partner účastní na této výstavě i jako vystavovatel.

více >

1. 11. 2005

Ve společnosti OBAL Rozkoš Jindřichův Hradec s.r.o. byl IS Bílý Motýl nastaven pro komplexní podporu zásobování výroby (nákupu) s využitím relevantních obchodních informací, plánovaných zakázek a dalších předpokladů vycházejících z historické zkušenosti.

více >

1. 11. 2005

Společnost FG Forrest , a.s. uzavřela kontrakt na rozšíření licence k IS Bílý Motýl o 20 uživatelů v komponentách projektového řízení , kteří budou formou intranetového přístupu řešit projektové úkoly.

více >

1. 11. 2005

K informacím ve společnosti Laminar Medica (CE) s.r.o., která užívá IS Bílý Motýl na podporu prodeje, nákupu, interní logistiky a ekonomiky, byl zřízen vzdálený přístup z mateřské společnosti sídlící ve Velké Británii zejména za účelem monitoringu obchodních procesů.

více >

Produkty IS Bílý Motýl a IS ZeMan® na veletrhu INVEX 2005

24. 10. - 27. 10. 2005

Účast společnosti BM Servis s.r.o. na výstavě INVEX se stala již tradicí. V naší expozici rádi uvítáme všechny zájemce o integrovaný IS Bílý Motýl®, který je určený pro ty, kteří hledají informační podporu pro svoje firmy z oblasti řízení výroby a projektů, řízení skladů a majetku, vedení mezd a podpory personální práce, řízení vztahů se zákazníky a marketingové práce, vedení vlastního účetnictví a ekonomických agend a správy dokumentů. Work-flow je fakticky koncepce celého IS BM a je o ně opřena podpora operativního řízení společnosti.

více >

Školení správců IS Bílý Motýl

22. 9. 2005

Vývojové oddělení společnosti BM Servis s.r.o. připravilo pro naše uživatele řadu zajímavých funkcí a nástrojů pro podporu úspěšného obchodování. Cílem jednodenního školení správců IS Bílý Motýl je, aby naši uživatelé tyto novinky mohli ve své práci co nejdříve využívat.

více >

1. 9. 2005

Společnost HB beton s.r.o . orientovaná na výrobu stavebních dílů z betonu (např. panely, rošty, skruže, dlažba, ...) se po téměř 15 letech plnohodnotného užívání IS Podnikatel z naší dílny rozhodla pro migraci na moderní procesně orientovaný IS Bílý Motýl, též z naší softwarové dílny.

více >

1. 9. 2005

Pro našeho slovenského uživatele Vydavateľstvo FRAGMENT vrcholí přípravné práce pro zahájení prodeje v internetové prodejně , postavené na datové základně IS Bílý Motýl.

více >

Prezentace zemědělského manažera ZeMan®

25. 8. 2005

Se uskuteční na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích.

více >

1. 8. 2005

Možnosti propojení IS Bílý Motýl s dokumenty systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 lákají další uživatele našeho IS, kteří směřují k získání tohoto certifikátu, což ocenili při prezentaci dne 28.7.2005.

více >

1 2   další

Aktuality > 2005

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY